Hero

Infotorg Foretak

Trenger du oversikt over næringslivet og offentlige etater? Ofte er denne informasjonen spredt over flere registre. I vår tjeneste Infotorg Foretak har du disse dataene samlet på ett sted.

Når du trenger informasjon om foretaksnavn, regnskap, kunngjøringer, firmaattest, registerutskrift, signatur og prokura, bransje, styremedlemmer eller hvem som er daglig leder, finner du dette samlet hos oss.

Registeret er basert på samspill med disse kildene:

  • Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)
  • Merverdiavgiftregisteret
  • Foretaksregisteret
  • Statistisk sentralbyrås bedriftsregister
  • Stiftelsesregisteret (Skattedirektoratets register over upersonlige skatteytere)
  • Konkursregisteret

Tilgang

Infotorg Foretak er en åpen tjeneste som alle virksomheter kan benytte.

La oss rydde dataene dine

Er du sikker på at informasjonen du bruker er oppdatert? Snakk med en av oss, så ordner vi vask og gjør oppdateringer inn i ditt eget system. Via vårt integrasjonsgrensesnitt kan du også tilpasse ditt fagsystem med direkte oppslag i vår kilde Infotorg Foretak. Det gjør dagen mer effektiv. Og du fremstår mer profesjonell. Det er mye verdt.

Få tilgang

For å få tilgang må du opprette et kundeforhold hos oss.

Bestill tilgang

Benytt tjenesten

Har du allerede tilgang til Infotorg Foretak, finner du tjenesten her

Infotorg Foretak

Trenger du hjelp?

Har du flere spørsmål eller problemstillinger du lurer på, ta kontakt så kan vi hjelpe deg

Kontakt kundeservice