Hero

Folkeregisteret

Folkeregisteret gir deg informasjon om alle registrerte personer bosatt i Norge, og norske statsborgere bosatt i utlandet.

Folkeregisteret

Når du skal finne opplysninger om en eller flere personer, går du hit. Det kan være spørsmål om flytting, endringer i sivilstand, eller kanskje dødsfall.

I Folkeregisteret får du oversikt over blant annet:

  • Fullt navn
  • Fødselsnummer/D-nummer
  • Adresse
  • Flytting og historiske adresser
  • Navneendringer
  • Dødsfall
  • Statsborgerskap
  • Endringer i sivilstand
  • Familierelasjoner

Tilgang

Tilgang til Folkeregisteret krever tillatelse fra Skatteetaten. På Skatteetatens nettsider får du mer informasjon om hvordan du søker om tillatelse og hvilken rettighetspakke du kan få tilgang til.

Tietoevry tilbyr folkeregistertjenester til alle typer virksomheter; kommune/stat, finansinstitusjoner, helseforetak og andre private virksomheter. Når du har mottatt en godkjent tillatelse fra Skatteetaten, sender du en kopi av den til oss på epost: onlineservice@tietoevry.com. Så veileder vi deg videre, og informerer om hva din virksomhet må gjøre for å bestille tilgang til våre folkeregistertjenester. Mer informasjon om denne prosessen finner du også her.

Trenger du mer informasjon?

Har du spørsmål om etablering av brukertilganger og/eller teknisk tilrettelegging? Ta gjerne kontakt med oss:

Få tilgang

For å få tilgang må du opprette et kundeforhold hos oss.

Bestill tilgang

Benytt tjenesten

Har du allerede tilgang til Folkeregisteret, finner du tjenesten her

Folkeregisteret

Trenger du hjelp?

Har du flere spørsmål eller problemstillinger du lurer på, ta kontakt så kan vi hjelpe deg

Kontakt kundeservice