Avtaler for bruk av Folkeregisteret (FREG) via Tietoevry

Avtaler for bruk av Folkeregisteret (FREG) via Tietoevry

|

For få tilgang til Folkeregisteret via Tietoevry må din virksomhet inngå en tjeneste- og databehandleravtale.

For å få tilsendt Tjenesteavtale og Databehandleravtale kan du kontakte onlineservice@tietoevry.com

Merk: Dersom virksomheten har flere 3. parts leverandører, som skal motta folkeregisterdata under virksomhetens avtale via Tietoevry, så må disse angis i databehandleravtalen. Fyll inn 3. partens firmanavn, orgnr, land og behandlingsaktivitet i punktet Kundespesifikke bestemmelser under avsnittet om Tjenester.

Når virksomheten har fått tillatelse fra Skatteetaten, delegert rettigheten til Tietoevry og signert avtaler kan vi sørge for at dine leveranser videreføres i nytt Folkeregister.

Husk disse fire stegene:

 1. Godkjenne Skatteetatens bruksvilkår
  Skatteetaten krever at alle virksomheter godkjenner bruks- og delingsvilkår, samt viser til eksisterende rettighetspakke, for å få rett til å hente opplysninger fra modernisert Folkeregister. Søk om tilgang her.
 2. Tildele Tietoevry rettigheter i Altinn
  Når søknaden er behandlet og godkjent, vil din virksomhet motta en melding fra Skatteetaten. Dere må deretter gå videre til “Delegere tilgang til ekstern virksomhet”. Legg inn de fire første bokstavene for Tietoevry Norway AS: Tiet, i tillegg til organisasjonsnummeret: 933 012 867. Vær oppmerksom på at det som skal delegeres er rettighet "På vegne av", ikke "Oppslag"! Se veiledning her. Merk også at rettigheter kan tildeles flere aktører. Det må tildeles rettigheter til alle aktører som skal levere folkeregisteropplysninger til virksomhetens systemer.
 3. Gi beskjed til Tietoevry når steg 1 og 2 er gjennomført
  For at vi skal kunne ta prosessen videre må vi få vite når virksomheten har godkjent Skatteetatens bruksvilkår og delegert tilgang til Tietoevry. Send over kopi av tillatelse.
 4. Signere nye avtaler med Tietoevry
  Med nytt Folkeregister endrer Tietoevry rolle fra distributør til databehandler. I tilknytning til denne endringen må virksomheten inngå nye avtaler; databehandleravtale og kommersiell avtale, for å regulere nytt forhold mellom partene.