10 tips for å lykkes med dataanalyse

10 tips for å lykkes med dataanalyse

|

Det er ingenting som tilsier at mennesker er bedre på å ta rutineavgjørelser enn en algoritme. En algoritme kan tildele barnehage-, skoleplasser basert på hvor foreldrene arbeider. Dette er kun et eksempel fra offentlig sektor, som har mye saksbehandling, som kunne automatiseres.

Hvorfor ikke få en trafikkvarsling om at det er kø i dag? En medling som sier «skal du hente barnet ditt i barnehage, så bør du reise nå», hadde vel vært nyttig? En slik løsning er bare et eksempel på hva som er mulig å få til med dataanalyse.  I dette tilfellet handler det om å koble personsdata med traffikdata.

Vemund Hellevik Olsen, produkteier for dataanalyse i EVRY, gir oss 10 tips på hvordan bedrifter kan komme i gang med dataanalyse. Vemund har i nesten 20 år bygget spennende analysemodeller for flere av de største bedrifter i Norge.

- Det ligger stor potensiale i bedriftens egne data. Vi har jobbet med mange kunder og ser at kunder har sjelden kontroll og innsikt om hvilke verdier som kan skapes ved bruk data i automatiserte algoritmer. Vi har hjulpet ulike type bedrifter med data management i mange år, fra planleggingsfase til leveranse. Riktig kompetanse er nøkkelord for å lykkes med å skape verdi basert på dataanalyse, sier Vemund.

Kundedata er bedriftens gull

Sitter din bedrift på mye egne data som dere ønsker å benytte på en smartere måte?

- Å ta i bruk analysemodeller er både kompetanse- og systemkrevende og en omfattende prosess. Samtidig kan det gi store gevinster for bedrifter. Det handler om å få svar på de viktigste spørsmålene: hvem, hva, hvor, når og hvordan? Slik kan vi gjøre de riktige handlingene, til riktige tidspunkt og i riktig kanal, understrekker Vemund.

Videre forklarer han at svaret på disse spørsmålene er å finne i informasjon/data, som en bedrift har om sine kunder. Kundedata er bedriftens gull, hvis de klarer å benytte seg av innsikten som den innebærer, sier Vemund.

Får dine ansatte jobbe med smarte ting?

Smartere bygg er et annet eksempel på analysebasert løsning. Noe av det dyreste med driften av et bygg er energikostnaden. Ved å styre energibruk basert på hvor folk plasserer seg i et bygg, kan kostandene reduseres kraftig.

Alt begynner med god planlegging og kartlegging.

- Vi hjelper gjerne med kartleggingen, sammenstilling, verdiøkning av deres data, samt med implementering av automatiserte løsninger på en effektiv måte. Mennesker trives best med spennende oppgaver. Gi dine ansatte mulighet til å bruke deres kompetanse for å gjøre smarte ting, og la algoritmen overta rutine arbeid, avslutter Vemund.

Slik lykkes din bedrift med dataanalyse

Så hvordan kan bedrifter utnytte sine egne data og unngå fallgruver. Vemund gir oss 10 tips på hvordan din bedrift kan skape mer verdi av egne data:

  1. Få kontroll på egne data – få oversikt over alle dine data og hva de betyr, samle dem på et sted, slik at de kan spille sammen også analytisk.
  2. Få felles betegnelser på like dataelementer, gjerne med å ta i bruk semantisk koding – dette betyr at like data har like betegnelser, slik at en kunde heter likt i alle datasett, i ulike kontekster.
  3. Berik dine data med data du selv ikke har, ta i bruk eksterne kilder. For eksempel fra offentlig databaser. Infotorg har over 25 ulike offentlig informasjonskilder som kan benyttes til dette formålet.
  4. Identifiser prosesser i din verdikjede som kan automatiseres eller forbedres gjennom bruk av data og beslutningsmodeller
  5. Sjekk om din bedrift har nok data til å ta riktig beslutninger i disse prosessene.
  6. All data skal være i samsvar med GDPR. Spør dine kunder om deres persondata kan brukes til å lage nye tjenester, for å levere tjenester som kunder vil dra nytte av. Husk å benytte kundedata kun til det formålet som dere får tillatelse til.
  7. Skap en holdning i organisasjon til data management, de data dere besitter kan være av stor verdi for dere.
  8. Bruk gjerne eksterne eksperter på data analyse. Velger du å gjøre alt selv kan det kreve store investeringer i infrastruktur og software.
  9. Begynn smått – velg et begrenset området som trenger forbedring og kan automatiseres.
  10. Ta et skritt av gangen og realiser verdien underveis.
Kontakt oss

Slik har Statskog implementert Dataanalyse

Statskog har effektivisert kunde- og saksbehandling, samt økt digitalisering ved bruk av Dataanalyse

Les mer

Relaterte tags