Ajourholdsløsninger i modernisert Folkeregister

Ajourholdsløsninger i modernisert Folkeregister

Moderniseringen av Folkeregisteret pågår for fullt og vi i Tietoevry fortsetter å tilby ajourhold av Folkeregisteropplysninger, også etter overgangen til det moderniserte Folkeregisteret.

Vi får nå et modernisert Folkeregister som er tilpasset tiden vi lever i og som kan møte framtidens behov. Løsningen er nå under utprøving, og allerede fra høsten 2020 vil det nye Folkeregisteret være master, forteller Tommi Larsen produktsjef for Ajourholds-tjenester i Tietoevry.

Tietoevry har distribuert Folkeregisterinformasjon i mer enn 30 år og har spisskompetanse på bruk av Folkeregister-data i offentlig og privat sektor.​ Vi kan tilby en trygg og sikker overgang til nytt modernisert Folkeregister.

Vask og ajourhold av Folkeregisterinformasjon i en overgangsfase

I overgangsfasen mellom det gamle og det moderniserte Folkeregisteret vil TietoEVRY tilby tilgang og oppdateringer mot både gammelt og nytt register. Vi er godt i gang med utvikling av løsninger for oppdatering av informasjon fra det moderniserte Folkeregisteret, og ønsker nå å komme i kontakt med kunder som kan være interesserte i å delta i utviklingen av fremtidens vask- og ajourholdsløsninger.

Skatteetaten har bygd et nytt Folkeregister fra bunnen av med ny og moderne arkitektur og fremtidsrettet teknologi, både for å kunne møte fremtidens funksjonelle krav og for å kunne holde tritt med den teknologiske utviklingen. Vi i TietoEvry har jobbet tett med Skatteetaten i hele prosessen, slik at vi kan oppgradere og tilby kundene de beste løsningene, fortsetter Larsen.

Bli med i utviklingen nye løsninger

Har du en vask- og ajourholdsløsning mot Det sentrale Folkeregisteret i dag, og ønsker å samarbeide med oss i en pilot for utvikling og testing av ajourholdsløsninger mot det moderniserte Folkeregisteret? Ta kontakt med Tommi Larsen for en innledende prat og mer informasjon.

Vi setter nå opp et begrenset antall piloter i samarbeid ulike typer virksomheter, og noen er allerede i gang.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Folkeregisteret?

Tietoevry er leverandør av informasjon fra Folkeregisteret for Skatteetaten. Her finner du juridisk informasjon om personer i Norge.

Les mer og bestill

Relaterte tjenester