All eiendomsinformasjon

All eiendomsinformasjon

|

All informasjon du trenger for et godt beslutningsgrunnlag ved kjøp, salg, utbygging og forvaltning av eiendom får du via infotorg.

Eiendomsinformasjon

Hos oss finner du juridiske, tekniske og økonomiske dokumenter tilknyttet alle eiendommer i Norge.

Eiendomsregisteret

Eiendomsregisteret inneholder informasjon fra både grunnbok og matrikkel. Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Matrikkelen er Norges offisielle register for eiendommer.

Eiendomsregisteret gir deg enkel tilgang til alltid oppdaterte eiendomsdata. Med tilgang til Eiendomsregisteret sikrer du god kvalitet i dine vurderinger og beslutninger.

Du får alltid oppdatert informasjon om bl.a. :

  • Heftelser
  • Hjemmel
  • Grunndata
  • Festeavtaler
  • Eiendomsdata
  • Adresser
  • Bolig- og bygningsinformasjon

Boligverdi

Når du skal finne verdien av en eiendom er Boligverdi det mest effektive verktøyet. Løsningen er utviklet for å gi deg et best mulig autogenerert prisestimat på en bolig. Jo bedre sammenlignbare data vi har fra nabolaget, desto sikrere er vi på estimatets treffsikkerhet.

infotorgEiendom

Trenger du informasjon om adresser og eiendommer? Eller leter du etter hvem som er hjemmelshaver eller koordinater til adresser? infotorgEiendom gir deg informasjon.

Kontakt oss for mer informasjon

Hent informasjonen du trenger på en enkel og intuitivt måte fra infotorg.

Bestill tilgang

All informasjon om bolig og eiendom

Skaff deg enkel og rask tilgang til all informasjon om bolig og eiendom.

Les mer og bestill