Bilavgiftene i 2024: Et budsjettforslag med måtehold

Bilavgiftene i 2024: Et budsjettforslag med måtehold

|

Regjeringens forslag til bilavgifter for 2024 viser måtehold og forutsigbarhet. I motsetning til forslaget for 2023 vil ikke neste år medføre store overraskelser i bilavgiftene, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

OFV mener avgiftsforslaget for 2024 er i tråd med de signalene som regjeringen har gitt tidligere, både i revidert nasjonalbudsjett 2023, og som lekkasjer fra Statsbudsjettet.

Økt forutsigbarhet

Dessuten gir forslaget også den forutsigbarheten som bilbransjeaktørene har bedt om. Det betyr at bilsalget neste år ikke vil bli vesentlig påvirket av justeringene i bilavgiftene. Det står i sterk kontrast til hva OFV spådde om inneværende år, sier Solberg Thorsen.

For nøyaktig ett år siden skrev OFV i en kommentar til budsjettforslaget for 2023 at forslaget til bilavgifter ville bråbremse bilsalget i 2023. Det ser nå ut til å være korrekt.

Dette henger blant annet sammen med at det fra og med 1. januar 2023 ble det innført merverdiavgift på elbiler over kr 500 000, ny vektavgift på kr 12,50 per kg over 500 kg egenvekt for alle personbiler. I tillegg kom en kraftig økning i CO2-komponenten i engangsavgiften på 23,4 prosent for utslipp over 87 g/km CO2. Videre ble det en reduksjon av vektfradraget for ladbare hybrider.

Trolig lavt nybilsalg også i 2024

- Denne cocktailen mente vi ville føre til at nybilsalget i 2023 vil falle merkbart, fra 174 000 personbiler i 2022 til et nivå som i 2010. Det lå på ca. 125 000 nye personbiler. Fasiten ved utgangen av tredje kvartal 2023 er 95 000 nye personbiler og en nedgang i registreringene i september på om lag 30 prosent. Fortsetter takten fra september de tre siste månedene i 2023, vil vi ende på om lag 125 000-130 000 nye personbiler i år, sier Solberg Thorsen.

Normalnivået på nybilsalget har de siste 10 årene vært om lag 150 000 biler. OFV anslår at med avgiftsforslaget for 2024 vil nybilsalget neste år ligge på samme nivå som i 2023. Justering av avgiftssatsene for 2024 gir stabilitet, hovedårsaken til et fortsatt lavt nybilsalg vil først og fremst være dyrtid og høye renter. I tillegg kommer endringen i låneforskriften som gjør at også billån regnes inn i den totale lånerammen.

Provenyvirkninger i 2024

Endringene i engangsavgift, som foreslått i budsjettet, vil etter OFVs beregninger medføre en økning av statens inntekter fra bilavgiftene på om lag kr 500 millioner. Det er under forutsetning av at nybilkjøperne velger omtrent samme personbiler neste år som de har gjort i år. Gjennomsnittsavgiften per bil vil øke med ca. kr 4 200 i 2024.

For ladbare hybrider vil gjennomsnittsavgiften øke kraftig som en følge av at vektfradraget på 10 prosent, fjernes helt. Her beregner OFV at snittavgiften per bil vil øke med kr 42 500. Det vil etter all sannsynlighet bety en kraftig nedgang i antall nye ladbare hybrider neste år.

Dyrere drivstoff og lavere Trafikkforsikringsavgift

Selv om budsjettforslaget for 2024 inneholder en reduksjon i veibruksavgiften på bensin og diesel, øker CO2-avgiften på drivstoff kraftig også neste år. Dette skal kompenseres med en reduksjon i Trafikkforsikringsavgiften for bensin og dieselbiler.

- For elbilene er det ikke foreslått nedjustering av Trafikkforsikringsavgiften, sannsynligvis for at elbilene skal ta sin del av den totale regningen, sier Solberg Thorsen.

- For privatbilistene med bensin- og dieselbiler vil regnestykket antakeligvis gå i pluss, men næringstransporten vil få økte kostnader som en følge av økte drivstoffavgifter og økt krav til innblanding av biodrivstoff.

Fortsatt dyrt å ha elbil som firmabil

Regjeringen foreslår ingen lettelser i firmabilbeskatningen for elbiler. For 2023 ble skatterabatten for elbiler som firmabil fjernet, noe som har medført at fordelen ved å ha en elektrisk firmabil ble borte.

- Det er uheldig fordi markedsandelen til elbilen lenge har vært lavere i næring enn i privatmarkedet, noe som bidrar til å svekke muligheten for å oppnå 2025-målet om at alle nye person- og lette varebiler skal være nullutslippsbiler om to år. OFV foreslår at Stortinget bør sørge for å gjeninnføre skattelettelse for bruk av elbiler som firmabiler i 2024, sier Solberg Thorsen.

CO2-komponenten i engangsavgiften for varebiler øker kraftig

Regjeringen foreslår å stimulere kjøp av nye nullutslipps-varebiler gjennom å øke avgiften på kjøp av varebiler med diesel- og bensinmotorer.

- Det er forståelig ut fra 2025-målet om at alle personbiler og lette varebiler skal være nullutslippsbiler. Men det er likevel for tidlig sett ut fra hvilke el-varebiler man kan velge mellom i dag og neste år. Det er fortsatt for få elektriske varebiler med lang rekkevidde, rask ladetid og høy nyttelast, og som i tillegg har firehjulstrekk og kan trekke tunge tilhengere. Det er slike varebiler store deler av norsk næringsliv ønsker seg, sier Øyvind Solberg Thorsen.

OFVs beregninger viser at gjennomsnittlig engangsavgift for varebiler vil øke med 5 300 kroner neste år per solgte bil.

Kilde: OFV

Få tilgang til all kjøretøyinformasjon samlet i våre registre

Vi hjelper deg med tilgang til kjøretøydata. På infotorg kan du bestille tilgang til infotorgKjøretøy, OFV Kjøretøydata, Bruktbilverdi og Småbåtregisteret.

Les mer om våre registre og bestill tilgang allerede i dag.

Kontakt oss

All kjøretøyinformasjon på ett sted

Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

Bestill her