Boligprisutvikling i februar 2019

Boligprisutvikling i februar 2019

|

Den høye aktiviteten i boligmarkedet fra starten av året fortsetter i februar. Rekordmange boliger er lagt ut for salg i årets to første måneder. Finn ut hvilken effekt dette har på boligprisutviklingen.

Boligprisene økte med 2,7% i januar 2019 i Norge. Ved korreksjon for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,5%. Prisene er nå 3,6% høyere enn for ett år siden.

Fortsatt høy aktivitet

Det ble solgt 6.245 boliger i Norge i februar. Det er 4,4 % flere enn i februar i fjor.

I februar har det vært meget høy aktivitet i markedet og det har aldri blitt solgt så mange boliger i årets 2 første måneder som i 2019, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge. Det lagt ut 6.889 boliger for salg siste måned. Det er 4,2% flere enn i februar 2018.

Regional boligprisutvikling

Det var en oppgang i de nominelle boligprisene i de fleste regionene i landet. Dette er normalt for måneden. Regioner som ikke hadde oppgang var Vestlandet, Agder og Rogaland. Bodø m/Fauske hadde den sterkeste prisutviklingen med en oppgang på 0,6%. Svakest utvikling hadde Bergen med en nedgang på 1,8%.

Oslo og Fredrikstad/Sarpsborg hadde sterkest utvikling i 12 måneders veksten med en oppgang 5,1%. Den svakeste 12 måneders veksten hadde Stavanger m/omegn med en nedgang på 0,8%.

Videreutvikling av boligpriser

Den moderate trenden i boligprisutviklingen fortsetter også i februar måned. Boligmarkedet i Norge er stabilt og velfungerende, noe som tydelig kommer til uttrykk med den store aktiviteten i boligmarkedet gjennom 2018 og inn i de to første månedene i 2019, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det er en del uenighet til den videre renteutviklingen i de ulike fagmiljøene i Norge, men Christian Dreyer i Eiendom Norge venter fortsatt en moderat utvikling i boligprisene utover 2019. I tillegg til rente vil bl.a. tilbud, utviklingen i arbeidsledighet og lønnsutviklingen påvirke boligprisene

Kilder:Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS

All eiendomsinformasjon med ett søk

Med EVRY boligverdirapport hjelper vi deg raskt og enkelt med å sjekke boligpriser i hele landet. Denne tjenesten tar utgangspunkt i prisvekststatistikken på eiendomssalg til Statistisk sentralbyrå, og kan gi deg en forventet pris på boligen din eller den eiendommen du ønsker å sjekke.

Kontakt oss for mer informasjon

Hent informasjonen du trenger på en enkel og intuitivt måte fra infotorg.

Bestill tilgang

All informasjon om bolig og eiendom

Skaff deg enkel og rask tilgang til all informasjon om bolig og eiendom.

Les mer og bestill

Relaterte tjenester