Brønnøysundregistrene lanserer nytt Løsøreregister 2. november

Brønnøysundregistrene lanserer nytt Løsøreregister 2. november

|

Som vi har varslet tidligere har Brønnøysundregistrene laget et nytt Løsøreregister og dette blir satt i produksjon den 2. november.

Det betyr i praksis at selve registerplattformen blir modernisert for å forbedre og automatisere saksgangen, slik at saksbehandlingen går raskere og får bedre kvalitet

Her er noen av forbedringene i Løsøreregisteret:

 • Ny teknologi (REST)
 • Oppslag på identifikator gir tilgang til alle opplysninger på ett søk, og det er ikke behov for oppslag på dagbøker for ytterligere detaljer om hver heftelse
 • Det gis informasjon om nyregistreringer som er nektet registrert (inntil 33 dager)
 • Det kan søkes frem informasjon om saker som ligger til behandling
 • Raskere oppdaterte data i registertjenesten (etter hvert også med klokkeslettprioritet)

Ny informasjonsmodell

Med det nye registeret innføres det også en ny informasjonsmodell. For eksempel erstattes begrepet «Heftelse» med et nytt begrep: «Rettsstiftelse» - som betyr bestemmelse i et dokument som stifter, forandrer, overdrar, behefter, anerkjenner eller opphever en rettighet. Det blir også mer strukturerte opplysninger om de formuesgodene som berøres av rettsstiftelsene.

Ektepakter vil imidlertid ikke lenger være en del av Løsøreregisteret. Brønnøysundregistrene har bestemt at informasjon om ektepakter skal utleveres via en egen tjeneste og et eget grensesnitt. Vi må vurdere om dette er noe vi også skal tilby via våre løsninger da dette krever ytterligere utvikling og investeringer.

Nytt API

Vi i Tietoevry har utviklet et nytt API som levere opplysningene fra det moderniserte Løsøreregisteret. Dette er et REST basert API med JSON format.

OBS! Dette APIet erstatter vårt gamle SOAP webservice api. Så alle som har laget integrasjoner mot det gamle api’et må endre til å bruke vår nye tjeneste. Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilgang til testmiljøet.

Vårt nye API vil tilby følgende funksjoner:

 • Rettsstiftelse person (søk på fødselsnummer)
 • Rettsstiftelse organisasjon (søk på organisasjonsnummer)
 • Rettsstiftelse kjøretøy (søk på kjennemerke/registreringsnummer)

Her kan du se dokumentasjon for vårt nye API.

Det er noen funksjoner som ikke blir videreført fordi tjenesten hos Brønnøysundregistrene ikke lenger støtter disse:

 • Navnesøk på foretak og personer
 • Bestilling av panteattester
 • Status Person/Foretak/Motorvogn (funksjon som kun gir antall heftelser)

Vi holder også på å utvikle et nytt brukergrensesnitt for oppslag i det moderniserte Løsøreregister via infotorg-web.

Når kommer ny løsning?

Brønnøysundregistrene tilbyr dessverre ingen parallell drift av gammel og ny løsning i produksjon. Det er derfor nødvendig at alle som i dag benytter Løsøreregisteret tar i bruk ny løsning den 2. november da den blir satt i produksjon hos Brønnøysundregistrene.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål eller trenger du tilgang til å teste vårt nye API? Ta gjerne kontakt med oss på onlineservice@tietoevry.com

Kontakt oss

Finn heftelser for personer og foretak

Er du på jakt etter informasjon om rettigheter og pant i gjenstander, som varelageret til en skyldner, eller bilparken til et firma? Løsøreregisteret har dette samlet på ett sted.

Les mer og bestill

Relaterte tjenester