1 million d-nummer har fått ny statuskode «inaktiv»

1 million d-nummer har fått ny statuskode «inaktiv»

|

Folkeregisteret innførte den 16. januar 2017 ny registreringsstatus "inaktiv" for D-nummer. Ved innføringen ble ca. 1 million d-nummer registrert som "inaktiv".

Kriteriene for registreringen var at d-nummerinnehaveren var eldre enn 20 år og at det ikke hadde vært registrert aktivitet på d-nummeret i System for likning (SL), Sentralt eiendomsregister (SERG) og Enhetsregisteret, de siste 3 årene. Manglende aktivitet innebærer for eksempel at det ikke har blitt innrapportert inntektsopplysninger for d-nummerinnehaveren de siste 3 år.

Test hvordan deres fagsystemer mottar og tolker statuskoden

I forbindelse med innføring av ny registreringsstatus ble folkeregisterforskriften endret slik at registreringsstatus 4 for d-nummer ikke lenger indikerer "savnet" men "inaktiv". Statuskode 4 har følgelig fått et helt nytt og annet meningsinnhold for d-nummer. Det er derfor viktig at dere undersøker hvordan deres fagsystemer mottar og tolker statuskoden. Dette for å unngå uheldige konsekvenser ved at "inaktiv" i deres systemer tolkes som "forsvunnet".

D-nummeret kan fortsatt benyttes

Skatteetaten ønsker å påpeke at d-nummeret ikke er ugyldig og fortsatt kan benyttes. Ved å innføre statuskoden "inaktiv", ønsker vi å gi rekvirentene og brukerne av Folkeregisteret nødvendig insitament til å kontrollere identiteten og hindre at et d-nummer blir brukt av andre.

Endringen er tilgjengelig via infotorg.no samt EVRYs integrasjonstjenester og ajourholdstjenester.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med vask og ajourhold

Velg blant disse ajourtjenestene fra infotorg: vask, uttrekk og vedlikehold.

Les mer

Relaterte tjenester

Relaterte tags