Delta i Dataindeks Norge - en nordisk undersøkelse

Delta i Dataindeks Norge - en nordisk undersøkelse

|

Vi trenger din hjelp til å øke forståelsen i Norge for hvordan informasjon og data brukes!

Data og informasjon er verdifull. Hvordan vi bruker og tar vare på den, påvirker enkeltpersoner, organisasjoner og samfunnet. Ved å besvare disse få spørsmålene bidrar du til å gi en bedre forståelse av hvordan forholdene er i organisasjoner over hele landet, både offentlige og private.

Delta i undersøkelsen her

Undersøkelsen gjennomføres av Tietoevry, og gjennom dette håper vi å kunne bidra til at politikere og ledere får bedre grunnlag for å ta beslutninger.

Undersøkelsen er i tråd med, og komplementerer, innovasjonsindeksen i Norge. Vi tror at evne til nyskaping påvirkes av hvordan data og informasjon blir verdsatt og brukt, og resultatene av undersøkelsen vil supplere funnene i Norsk Innovasjonsindeks/FinskII, SvenskII.

Som belønning trekker vi ut 3 svar som vil motta et Visa-gavekort på 100 Euro hver. Vinnerne vil bli varslet personlig. Du vil også motta en rapport med funnene fra undersøkelsen.

Jeg vil delta i undersøkelsen