Endring i utlevering av skatteopplysninger til privat sektor

Endring i utlevering av skatteopplysninger til privat sektor

|

Den 16. november 2023 opphører distribusjonsavtalen om skatteopplysninger (ligning) mellom Skatteetaten og Tietoevry. Etter dette vil Infotorg tilby nye løsninger til våre kunder i privat sektor.

Skatteoppgjør 2022 allerede tilgjengelig

I tiden frem til 16. november leveres fortsatt opplysninger fra Infotorg som vanlig. Den 21. september er over 4,8 millioner skatteoppgjør for inntektsåret 2022 ferdig behandlet og i løpet av oktober vil oppgjør for alle skatteytere være ferdig. Alle disse vil være tilgjengelige ved nedlasting av uttrekk fra infotorg frem til 16. november. Etter november skjer det ikke så store endringer i disse opplysningene før skatteoppgjør for 2023 begynner å komme på vårparten 2024.

Husk derfor å laste ned uttrekk av 2022-tallene i god tid før 16.november!

Nye løsninger for skatteopplysninger

Selv om vi etter 16. november ikke vil være Skatteetatens utvalgte distributør av skatteopplysninger, vil vi kunne tilby deg ulike måter å innhente disse opplysningene på. I løpet av første halvår 2024 vil vi lansere ny funksjonalitet for blant annet å kunne påføre tilgjengelige skatteopplysninger på personer som dere har lagret i kundeporteføljer hos oss. I tillegg vil vi utvikle løsning der det blir mulig å gjøre oppslag på enkeltpersoner for å finne informasjon om inntekt, skatt og formue.

Kontakt oss

Vi har vært Skatteetatens distributør av disse løsningene siden 2009 og har opparbeidet oss bred kompetanse på dette området. Dersom din virksomhet har spesielle behov eller ønsker vedrørende tilgang til skatteopplysningene, ta kontakt med oss. Vi kan, på forespørsel, lage løsninger mot Skatteetatens nye grensesnitt og levere dette som en databehandler til markedet.

Send en henvendelse til onlineservice@tietoevry.com hvis du ønsker å diskutere disse mulighetene.

Kontakt oss

Likningsopplysninger privat

Trenger du likningsopplysninger om en norsk skatteyter? I Likningsopplysninger får du informasjon fra de to siste likningsårene for alle skattytere i Norge. Skatteetaten er ansvarlig for oppdateringene, få tilgange her.

Les mer

Relaterte tjenester