Forstå og utnytt verdien i dine data med Datakatalog

Forstå og utnytt verdien i dine data med Datakatalog

|

Norske virksomheter sitter på en uvurderlig ressurs – deres egne data. Å finne og forstå disse dataene kan være en utfordring, spesielt når de er spredt over ulike systemer og teknologier. Vår nyeste undersøkelse Data Index, viser at det er et sterkt behov hos virksomheter for å forstå egne data og potensialet som finnes i disse.

Tenk deg at du jobber i en bank, og du trenger å analysere kundenes betalingsvaner, risikoprofil og lojalitet. Du har tilgang til mange datakilder, men du vet ikke hvor du finner dem, hva de inneholder, eller hvordan du kan bruke dem. Du bruker mye tid på å lete etter data, men du finner ikke det du trenger. Denne problemstillingen gjelder for mange virksomheter både private og offentlige.

Vi, i Tietoevry, kan hjelpe dere å bli mer datadrevet ved å gi dere verktøy og kompetanse til å håndtere deres data. Datakatalog hjelper virksomheter med å finne data og forstå hvordan man kan bruke dataene. Slik kan dere bruke mindre tid på å lete etter data og mer tid på å bruke dem.

Hva er Datakatalog?

En datakatalog er et verktøy som lar dere beskrive og organisere deres data. Med en datakatalog kan dere oppdage alle data og forstå betydningen av dem. Den gir en strukturert oversikt over datainnholdet i virksomheten, gjør det enkelt å søke etter spesifikke data og hjelper med å forstå hvordan dataene henger sammen. I datakatalogen kan man vise hvor og hvordan dataene blir brukt i ulike dataprodukter, tjenester og løsninger.

Hoved formålet med en datakatalog er å muliggjøre enkel tilgang til høykvalitets-, pålitelige data for alle brukere innenfor virksomheten. Datakatalog kan benyttes av alle brukere innenfor virksomheten, som har et behov for å forstå og utnytte data på best mulig måte.

Datakatalog - din nøkkel til å forstå og utnytte verdien i dine data

Datakatalogen setter dataene i en kontekst og beskriver metadata, inkludert deres opprinnelse og struktur. Ved å implementere en datakatalog vil virksomheten oppnå en rekke fordeler:

Forenklet dataoppdagelse
Reduser anstrengelsen og tiden det tar å finne relevante data blant en stor og kompleks mengde datalagringsenheter. Med et intuitivt søkegrensesnitt kan du enkelt finne de dataene du trenger, uten å måtte søke og lete gjennom mange systemer og mapper i ulike enheter i virksomheten.

 • Bedre dataforståelse
  Datakatalogen gir deg kontekst rundt dataene, inkludert deres opprinnelse, struktur og metadata. Dette hjelper deg med å forstå hva dataene betyr og deres mulige anvendelsesområder. Du får en helhetlig oversikt som bidrar til at du kan bruke dataene på en riktig og effektiv måte.
 • Støtte for Data Governance
  Ved å dokumentere dataenes opphav og ved å benytte våre etablerte retningslinjer og standarder, kan datakatalogen hjelpe virksomheten med å oppnå god Data Governance. Dette sikrer at dataene dine holder høy kvalitet og pålitelighet gjennom hele deres livssyklus.
 • Bedre samarbeid og samhandling
  Datakatalogen fungerer som en felles plattform der teamene dine kan samarbeide og dele kunnskap om data. Brukere kan kommentere og diskutere dataene, samarbeide om å identifisere anvendelser og dele innsikt. Dette gir mulighet for bedre samarbeid og en felles forståelse av dataene i organisasjonen.
 • Økt tillit og utnyttelse av data
  Med en datakatalog kan brukerne dine ha tillit til dataenes egnethet for bruk i analyser, rapportering og operative formål. Dette gir bedre datadrevne beslutninger og muligheten til å utnytte dataene dine maksimalt.

Med Datakatalog fra Tietoevry kan du oppnå alle fordelene ved å koble virksomhetens datakatalog med datakatalogen til Infotorg, med alle datakilder og tjenester vi tilbyr.

Få en gratis demo av Datakatalog

Vi tilbyr erfaring, kompetanse og verktøy og klare for å bistå dere i å få enda bedre effekt av deres data.

Kontakt oss i dag for en gratis demo, Ole Petter Paulsrud, Product Manager infotorg.

Kontakt oss

Data Governance Solutions - en kritisk nøkkelfaktor i bank-, finans- og forsikringsbransjen

Det er nå viktigere enn noen gang å ha en god Data Governance-strategi på plass. Dette inkluderer å ha klare retningslinjer for datainnsamling, -behandling og -lagring, samt å sikre at dataene er nøyaktige, pålitelige og sikre.

Les mer