Gjeldsregisteret også for kommunal sektor

Gjeldsregisteret også for kommunal sektor

|

Kommune-Norge får nå utlevert gjeldsopplysninger i forbindelse med behandling av søknader om startlån.

EVRY infotorg lanserte i sommer tilgang til Gjeldsregisteret og 1/3 av landets kommuner benytter allerede gjeldsopplysningene som et element for å beregne lånesøkers betjeningsevne.

Gjør startlånberegning bedre

I henhold til finansloven har kredittgiver plikt til å vurdere forbrukerens kredittverdighet, herunder innhenting av blant annet skattemelding, gjelds- og kredittopplysninger. Gjeldsinformasjonsloven åpner for at kommunene, som en av få aktører, kan få utlevert gjeldsopplysninger i forbindelse med behandling av søknad om startlån eller søknad om endring av vilkår for innvilget startlån.

Kommunene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi søkeren adgang til å ivareta sine interesser på best mulig måte. Gjennom infotorg vil kommunene få tilgang til forbrukeres usikrede gjeld og dermed bli i bedre stand til å gi bedre veiledningen til forbrukeren og en kredittvurdering som kan redusere sannsynligheten for mislighold. Tilgangen til gjeldsopplysninger ligger sammen med all annen informasjon fra blant annet folkeregisteret og eiendomsregisteret i infotorg.no som allerede blir benyttet i kommune-Norge.

Ta kontakt for en rask etablering av tilgang til Gjeldsregisteret via infotorg

Kontakt oss

Gjeldsregisteret AS

Her finner du mer informasjon om Gjeldsregisteret AS

Les mer

Relaterte tjenester