Har din kommune kontroll på innbyggernes gjeldssituasjon?

Har din kommune kontroll på innbyggernes gjeldssituasjon?

|

Kommunene skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer. Oversikt over innbyggernes samlede gjeldsutvikling og gode økonomiske råd kan være viktige bidrag til en sunn kommuneøkonomi. Frem til nå har ingen kommuner hatt oversikt over innbyggernes samlede usikre gjeld. Nå har Gjeldsregisteret utviklet Kommune- og Landsoversikt, som gir denne oversikten!

Kommunene kan med dette ligge i forkant av utviklingen med en god oversikt over innbyggernes usikrede gjeld, samt få anledning til å sammenligne gjeldssituasjonen i egen kommune med andre kommuner.

Få oversikt over innbyggernes gjeldssituasjon

Antall innbyggere som har mistet jobben eller blitt permittert, på grunn av Coronakrisen, er rekordhøy i Norge. Dette skaper gjeldsutfordringer for en del av befolkningen, og vil sannsynligvis kreve ekstra oppfølging fra kommunene.

Statistikkproduktet Kommuneoversikt er utviklet for å gi kommuner og andre interessenter en god fremstilling av innbyggernes samlede usikrede gjeld; forbrukslån, kredittkort og betalingskort. Kommuneoversikten viser blant annet følgende aggregert informasjon for kommunens innbyggere:

  • fordeling på lånetyper
  • alder- og kjønnsfordeling
  • rentebærende- og ikke rentebærende gjeld
  • antall kreditter
  • total kreditteksponering
  • benyttet kreditt, m.m.

Alle gjeldsopplysninger fremkommer anonymisert og kan ikke knyttes til enkeltpersoner.

Kommuneoversikt gjeld (1).png

Kommune - og landsoversikt over innbyggernes gjeldssituasjon

Planlegging av støtteordninger i din kommune med Kommuneoversikt

Med total oversikt over gjeldssituasjonen kan det være enklere å følge opp tiltak knyttet til for eksempel gjeldsrådgivning og rammer for startlån. Din kommune får et unikt grunnlag for utarbeidelse av prognoser og input til planlegging av støtteordninger for å dempe sosiale utfordringer knyttet til usikret gjeld.

Kommuneoversikten med grundig analyse av innbyggernes totale gjeldssituasjon, samt en samlet overordnet oversikt over gjeldssituasjonen i andre kommuner koster kun kr. 1 500,- pr. mnd. Engangs tilretteleggingspris er kr. 5 000,- (priser eks. mva.).

Landsoversikt – sammenligne din kommune med andre kommuner

I tillegg til oversikt over egen kommune i produktet Kommuneoversikt, kan man i Landsoversikten sammenligne egne innbyggeres totale rentebærende gjeld mot andre sammenlignbare kommuner.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om tjenesten

Ønsker din kommune å bestille tjenesten eller motta ett eksempel av oversiktenes innhold, vennligst ta kontakt med Ole Jonassen.

Kontakt oss

Gjeldsregisteret

Her finner du mer informasjon om gjeldsregisteret

Les mer

Relaterte tjenester