Kjøretøyinformasjon for bomselskaper

Kjøretøyinformasjon for bomselskaper

|

Tusenvis av biler passerer bomstasjoner hver eneste dag. Bak hver passering ligger mye automatisering og informasjon om kjøretøy. Det er mange ulike faktorer og informasjonskilder som skal avstemmes før et bomselskap kan sende ut faktura til en riktig mottaker. Lær hvordan ny kjøretøyinformasjon fra infotorg kan bistå dere i mer effektiv saksbehandling.

Optimaliser behandling av bompasseringer

Å sende faktura til feil bileier er en svært kostbar affære. Vi vet hvor viktig det er å få korrekt informasjon med en gang. Feilinformasjon kan skape mange henvendelser fra kundene, mye ekstra arbeid for kundebehandlere, og høyere fakturakostnader.

Benytt riktig kjøretøydata

Ny samlet kjøretøy-rapport gir deg mer data om et kjøretøy. I den nye rapporten får du både eier og teknisk informasjon på et kjøretøy. Alle data presenteres i "sanntid", det vil si at så fort et kjøretøy registreres eller bytter eier er informasjonen tilgjengelig for søk i Kjøretøyregisteret. 
Vi hjelper bomselskaper med tilgang til oppdatert informasjon direkte i deres fagsystemer, eller via enkle websøk. På den måten blir alle bompasseringer knyttet til riktig informasjon om:

  • eier av kjøretøy
  • teknisk informasjon om et kjøretøy
  • historisk eier og registreringsinformasjon

Når ditt selskap benytter infotorg som kilde til informasjon, får dere alltid korrekte data fra ulike offentlige og private kilder samlet på et sted.

Effektiviser behandling av bompasseringen med utvidet kjøretøyinformasjon

Vi hjelper deg med tilgang til kjøretøydata, slik at du får effektive saksprosesser og kan redusere antall feilsendte faktura. Få mer fornøyde kunder og høyere andel betaling ved første forfall.

Bestill tilgang til Kjøretøyregisteret, infotorgKjøretøy, OFV Kjøretøydata, Bruktbilverdi og Småbåtregisteret.

Ta i bruk utvidet Kjøretøyinformasjon i dag!

All kjøretøyinformasjon på ett sted

Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

Les mer og bestill