Kommune- og fylkessammenslåinger 2018

Kommune- og fylkessammenslåinger 2018

|

Her finner du en oversikt over registerendringer i forbindelse med kommune- og fylkessammenslåingene 1. januar 2018 i Vestfold, samt Sør og Nord-Trøndelag. Vi hjelper deg å oppdatere dine register i januar.

Følgende kommuner og fylker slås sammen 1. januar 2018

 • Hof (0714) og Holmestrand (0702) = Holmestrand kommune - nytt kommunenummer: 0715
 • Nøtterøy (0722) og Tjøme (0723) = Færder kommune - nytt kommunenummer: 0729
 • Larvik (0709) og Lardal (0728) = Larvik kommune - nytt kommunenummer: 0712
 • Rissa (1624) og Leksvik (1718) = Indre Fosen kommune - nytt kommunenummer: 5054
 • Sør- (16) og Nord-(17) Trøndelag = Trøndelag Fylke - nytt fylkesnummer: 50.

Kommune- og fylkesnummer henger sammen, noe som medfører at alle kommunene i Trøndelag får nye kommunenummer fra 1. januar 2018.

Endringer som følge av sammenslåingene

Kommune- og fylkessammenslåingene fører til endringer i fylkesnummer, kommunenummer, gårdsnummerserier, adresser og kretser:

 • Alle personer og virksomheter i berørte kommunene får nytt kommunenummer.
 • Alle eiendommer i de berørte kommunene får nytt matrikkelnummer (Matrikkelnummeret består av et kommunenummer, gårds- og bruksnummer, og noen ganger også festenummer og/eller seksjonsnummer.).
 • Eiendommer i Tjøme, Hof og Leksvik får et tillegg på 200 på gårdsnummeret. Dvs. at gnr 1 i den gamle kommunen vil bli til gnr 201 i den nye kommunen.
 • Det blir også endringer i kretser som følge av sammenslåingene, eksempelvis grunnkretser.
 • For å unngå navnelikhet på adresser i den nye kommunen er det i løpet av høsten gjort endringer i gate- og veinavn i flere av de berørte kommunene.

Kommuner, fylkeskommuner og fylkesmann får nytt organisasjonsnummer eller viderefører ett av de eksisterende (fra før sammenslåingstidspunktet).

Mer informasjon om endringer som følge av kommune- og fylkessammenslåingene finner du på kartverket.no.

Oversikt over registerendringene

Det sentrale Folkeregister

 • Endringene i Det sentrale folkeregister blir overført fra Skattedirektoratet til EVRY.
 • Alle endringer i forbindelse med kommunesammenslåingen er tilgjengelige i Det sentrale folkeregister via vår online-tjeneste fra 1. januar 2018. Vår Ajour-tjeneste (datavask og uttrekk) er oppdatert fra og med onsdag morgen 3. januar 2018.
 • Endringene vil utgjøre nærmere 600.000 transaksjoner.

InfotorgForetak

 • Endringer i Enhets- og Foretaksregisteret overføres fra Brønnøysundregistrene til EVRY 2. januar.
 • Alle endringer i forbindelse med kommunesammenslåingen er tilgjengelige i infotorgForetak via vår online-tjeneste fra 3. januar 2018. Vår Ajour-tjeneste (datavask og uttrekk) er oppdatert fra og med onsdag morgen 3. januar 2018.
 • Kommunenummerendringene berører ca 165.000 enheter.

InfotorgEiendom

 • Endringer i Eiendomsregisteret overføres til EVRY 4. januar 2018.
 • Alle endringer i forbindelse med kommunesammenslåingen er tilgjengelige i infotorgEiendom via vår online-tjeneste fra 4. januar 2018. Vår Ajour-tjeneste er oppdatert fra og med fredag morgen 5. januar 2018.
 • Kommunesammenslåingene fører til at 78.000 eiendommer, 2.300 veier, 54.000 adresser og 350 kretser får ny ident.
 • Fylkessammenslåingen fører til at 335.000 eiendommer, 11.000 veier, 155.000 adresser og 2.100 kretser få ny ident. Kommunene i de involverte fylkene tildeles i denne sammenheng nye kommunenummer.

Endringer i postnummertabellen

 • Postnummertabellen blir oppdatert som følge av kommune- og fylkessammenslåingene
 • 540 postnummer får ny kommunetilhørighet og 2 postnummer skifter brukskategori. Det blir ingen nye postnummer.
 • Ny postnummertabell blir gjort tilgjengelig 2. januar 2018 hos Bring.

Vi oppdaterer dine register

For virksomheter med daglig ajourhold av opplysninger vil endringene ved årsskiftet komme som en del av det ordinære ajourholdet. Har du ikke daglig eller ukentlig ajourhold anbefaler vi en ekstra vask eller oppdatering av ditt register i løpet av første uken i januar. På den måten unngår du feil eller forsinkelser i saksbehandlingsprosessen som følge av utdaterte opplysninger.

Våre rådgivere har lang erfaring med vask- og ajourholdsløsninger og hjelper deg med oppdatering og vedlikehold av dine registre.

Ta kontakt i dag for mer informasjon og hjelp til å holde dine register oppdatert på nyåret.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med vask og ajourhold

Oppdater kundedatabasen din. Velg blant disse ajour-tjenestene fra infotorg: Vask, Uttrekk og Vedlikehold

Les mer og bestill