Kommunereformen endringer 2019

Kommunereformen endringer 2019

|

Kommune- og regionreformen fortsetter inn i 2019 med grense- og fylkesjusteringer, samt ny administrativ inndeling av Svalbard. Personer og eiendommer får nye kommune- og matrikkelnummer. Grenser, adresser og kretser blir tilpasset i matrikkelen. Her finner du en oversikt over registerendringene som trer i kraft 1. januar 2019.

Fylkes- og grensejusteringer

Rindal kommune (1567) endrer fylkestilhørighet fra Møre- og Romsdal til Trøndelag fylke. Nytt kommunenummer blir 5061 Rindal.

Området Hovlandsdalen skal overføres fra Birkenes (0928) til Evje og Hornnes kommune 0937. Området Maurset grend skal overføres fra Hornindal (1444) til Stryn kommune 1449.

 • Alle personer og virksomheter som bytter kommune får nytt kommunenummer.
 • Alle eiendommer som bytter kommune får nytt matrikkelnummer (Matrikkelnummeret består av kommunenummer, gårds- og bruksnummer, og noen ganger også av et festenummer og/eller seksjonsnummer).
 • Noen eiendommer får nye gårdsnummer, og noen får nye adresser.

Ny administrativ inndeling av Svalbard

Ny administrativ inndeling trer i kraft ved at dagens tredelte nummerinndeling i matrikkelen på Svalbard oppheves. Ny inndeling skal omfatte hele Svalbard, inkludert Hopen og Bjørnøya. Den nye nummerinndelingen medfører at Svalbard får nummer 2100, mot tidligere (2111) Spitsbergen, (2121) Bjørnøya og (2131) Hopen. Dette blir teknisk sett som en kommunesammenslåing der det blir endringer på kommunenummer, gårdsnummer, kretser og adresser.

Oversikt over registerendringene

Det sentrale Folkeregister

 • Endringene i Det sentrale folkeregister blir overført fra Skattedirektoratet til EVRY.
 • Alle endringer er tilgjengelige i Det sentrale folkeregister via vår online-tjeneste fra 1. januar 2018. Vår Ajourtjeneste (datavask og uttrekk) er oppdatert fra og med tirsdag morgen 1. januar 2019.
 • Totalt er det nærmere 3.000 endringer.

InfotorgForetak (Enhets- og Foretaksregisteret)

 • Endringer i Enhets- og Foretaksregisteret overføres fra Brønnøysundregistrene til EVRY 2. januar.
 • Alle endringer er tilgjengelige i infotorgForetak via vår online-tjeneste fra 2. januar 2017. Vår Ajourtjeneste (datavask og uttrekk) er oppdatert fra og med torsdag morgen 3. januar 2019.
 • Kommunenummerendringene berører ca 814 enheter.

InfotorgEiendom

 • Endringer i matrikkel og grunnbok overføres til EVRY 2. januar 2018.
 • Alle endringer i forbindelse med kommunesammenslåingen er tilgjengelige i infotorgEiendom via vår online-tjeneste fra 2. januar. Vår Ajourtjeneste er oppdatert fra og med torsdag morgen 3. januar 2019.

Endringer i postnummertabellen

 • Postnummertabellen blir oppdatert som følge av justeringene
 • Ca 10 postnummer får ny kommunenummertilhørighet.
 • Det opprettes 1 nytt postnummer.
 • Ny postnummertabell blir gjort tilgjengelig 2. januar 2019.
 • Endringene er tilgjengelig i vårt ajourhold fra 3. januar 2019.

Vi oppdaterer dine register

For virksomheter med daglig ajourhold av opplysninger fra Det sentrale folkeregister vil endringene ved årsskiftet komme som en del av det ordinære ajourholdet fra og med den 1. januar 2019. Har du ikke daglig eller ukentlig ajourhold anbefaler vi en ekstra vask eller oppdatering av ditt register i løpet av første uken i januar. På den måten unngår du feil eller forsinkelser i saksbehandlingsprosessen som følge av utdaterte opplysninger.

Våre rådgivere har lang erfaring med vask- og ajourholdsløsninger og hjelper deg med oppdatering og vedlikehold av dine registre. Ta kontakt i dag for mer informasjon og hjelp til å holde dine register oppdatert på nyåret.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med vask, uttrekk og vedlikehold av dine data

Oppdater kundedatabasen din. Velg blant disse ajour-tjenestene fra infotorg: Vask, Uttrekk og Vedlikehold.

Les mer og bestill