Kommunesammenslåing - begynn kartleggingen nå

Kommunesammenslåing - begynn kartleggingen nå

|

Tilgang til oppdaterte data er en viktig suksessfaktor for god service og effektiv saksbehandling i den nye kommunen.

De fleste kommuner henter opplysninger fra Folkeregisteret og andre kilder gjennom forskjellige kanaler og fagsystemer. Enkelte kommuner har mer enn 100 forskjellige tillatelser og leveranser for bruk av Folkeregisterdata, for eksempel mange ulike uttrekk. Når flere kommuner skal slås sammen til en må alle tilganger, tillatelser, integrasjoner og uttrekk endres i tråd med nytt kommunenummer og ny kommunestruktur.

Hva må kommunen gjøre?

Start med å kartlegge dagens situasjon i de berørte kommunene i samarbeid med EVRY.

  • Hvilke avtaler foreligger i de ulike kommunene?
  • Hvilke tillatelser har de ulike enhetene i de ulike kommunene?
  • Hvilke tilganger har den enkelte kommune?
  • Hvilke registeruttrekk gjør kommunene i dag, og hvilke uttrekk ønskes videreført i den nye kommunen?
  • Hvilke integrasjoner benyttes?

Begynn kartleggingen tidlig

For å opprettholde tilgangen til oppdaterte data, og få samordnet uttrekk og integrasjoner mot nasjonale grunndataregistre, er det viktig å starte kartleggingsarbeidet i god tid før sammenslåingen.

Når kartleggingen er gjennomført kan man starte arbeidet med å definere hvilke tillatelser, tilganger, integrasjoner og oppdrag som skal videreføres i den nye kommunen.

EVRY tilbyr kartlegging av dagens situasjon og rådgivning rundt informasjonstjenester i den nye kommunen. Vi hjelper også til med å få på plass avtaler, tillatelser, tilganger og ajour-oppdrag.

Ta kontakt med oss i dag for å komme raskt i gang med arbeidet, så sørger vi for at den nye kommunen har tilgang til relevant ekstern informasjon og kan tilby innbyggerne god service og effektiv saksbehandling.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med vask, uttrekk og vedlikehold av dine data

Oppdater kundedatabasen din. Velg blant disse ajour-tjenestene fra infotorg: Vask, Uttrekk og Vedlikehold.

Les mer og bestill