Kommunesammenslåing og nasjonale registre - dette må din kommune gjøre

Kommunesammenslåing og nasjonale registre - dette må din kommune gjøre

|

Oppdatert innbygger-informasjon er helt sentralt for riktig saksbehandling og kommunale tjenester. Før nyttår må alle kommuner som skal slås sammen oppdatere tilgangene som sikrer dette.

Når flere kommuner slås sammen må alle integrasjoner, tilganger og uttrekk fra nasjonale registre endres i tråd med nytt kommunenummer og ny organisasjon.

De fleste kommuner bruker opplysninger fra Folkeregisteret som grunnlag for egne tjenester. Mange av opplysningene hentes ut via kommunenummeret, og det er derfor viktig å oppdatere kommunenummer når nye kommuner ser dagens lys fra nyttår. Dette vil sikre at man henter ut opplysninger etter hensikt.

Begynn kartleggingen nå

Dersom tilgang til registrene ikke oppdateres før nyttår kan kommunen risikere å miste viktig informasjon om innbyggere. Les mer om dette her

For å opprettholde tilgangen til alle sentrale registre må EVRY ha beskjed om hvilke endringer som skal gjøres, og hvordan tjenestene skal administreres i ny kommune. EVRY administrerer registertilganger, tillatelser, uttrekk og avtaler.

Oppdateringen må gjøres i god tid før 1. januar.

Hva må kommunen gjøre?

Kommunen må selv gi beskjed til EVRY om hvilke endringer som skal gjøres, og hvordan tjenestene skal administreres i ny organisasjon. Avtaler, uttrekk og tilganger må både gjennomgås og oppdateres i forhold til den nye kommunen. Det er viktig at kommunens tilganger/identer blir knyttet til rett person i den nye kommune-organisasjonen, og oppdateres med riktig bruker og riktig fakturamottaker.

Ta kontakt med oss i EVRY. Vi tilbyr en kartlegging og oversikt til de kommunene som skal slå seg sammen. Oversikten viser:

  • Hvilke avtaler foreligger i de ulike kommunene/fylkeskommunene?
  • Hvilke tillatelser finnes i de ulike kommunene/fylkeskommunene?
  • Hvilke tilganger har den enkelte kommune/fylkeskommunene i dag?
  • Hvilke registeruttrekk gjør kommunene/fylkeskommunene i dag?
  • Hvilke integrasjoner og IP-adresser benyttes?

Når kommunen har besluttet hvilke oppdrag som skal videreføres i den nye kommunen kan vi i EVRY gjennomføre avtalte endringer, og sørge for at nødvendige avtaler og tilganger er på plass i god tid før 1.1.2020.

Ta kontakt med oss i dag for å komme raskt i gang med arbeidet, så sørger vi for at den nye kommunen har tilgang til relevante data og informasjon, og kan opprettholde riktig saksbehandling fra første dag som ny, sammenslått kommune/region.

Her finner du svar på oftest stilte spørsmål om Kommunesammenslåingen.

Kontakt oss

Ofte stilte spørsmål om kommune- og regionsreformen

For å gjøre overgangen enklere for din kommune, har vi samlet svar på de viktigste spørsmål.

Les mer og bestill

Relaterte tags