Løsøreregisteret - Ektepakter

Løsøreregisteret - Ektepakter

|

Nå får du muligheten for å søke etter tinglyste ektepakter i Løsøreregisteret. Ektepakter er økonomiske avtaler mellom ektefeller som kan avvike fra ekteskapslovens regler for formuesdeling ved skilsmisse og dødsfall.

Det er nå mulig å søke frem tinglyste Ektepakter i Løsøreregisteret her på infotorg. Sett et kryss i boksen for «Inkluder eventuelle ektepakter» når du søker etter en person. Dersom vedkommende person har registrert en ektepakt vil denne vises sammen med eventuelle andre rettsstiftelser som er tinglyst på personen. Det er ingen ekstra kostnad ved å inkludere ektepakter i deres søk.

Hvis du for eksempel er avhengig av å få oversikt over formuen/verdiene til en person, kan informasjonen i en ektepakt være meget viktige. Store verdier er ofte bundet opp i eiendommer og dersom en av ektefellene har særeie, vil ikke disse verdiene følge den andre ektefellen ved skilsmisse eller død.

LOS-ektepakt.png

Hva er en ektepakt?

Ektepakt er en økonomisk avtale mellom ektefeller og de blir tinglyst i Ektepaktregisteret.

Ektepakter inngås for å avtale en annen løsning enn ekteskapslovens regler for formuesdeling ved skilsmisse og dødsfall. I en ektepakt kan man blant annet avtale:

  • Fullt særeie
  • Delvis særeie
  • Særeie i live, felleseie ved død
  • Rett til å sitte i uskiftet bo med særeie
  • Gaver mellom ektefellene

Ektepakten er en bindende avtale mellom ektefeller og deres arvinger fra det tidspunktet den er signert i samsvar med formkravene i ekteskapsloven.

Selv om man oppretter en ektepakt, vil man allikevel ha avtalefrihet ved skilsmisse. Det betyr at man har full frihet til å fordele verdiene på en annen måte enn opprinnelig avtalt, dersom man er enige om det.

Eksempel på en fiktiv ektepakt

LOS-ektepakt eksempel.png

Her finner du mer informasjon om tinglysing av en ektepakt.

Dersom du trenger kopi av selve ektepakten med alle detaljer, må dette bestilles direkte hos Brønnøysundregistrene.

Tilgang til Løsøreregisteret

Bestill tilgang til Løsøreregisteret her.

Kontakt oss

All informasjon om bolig og eiendom

Skaff deg enkel og rask tilgang til all informasjon om bolig og eiendom.

Les mer og bestill