Nå har Gjeldsregisteret åpnet!

Nå har Gjeldsregisteret åpnet!

|

Da har vi for første gang i Norge et fungerende gjeldsregister. EVRY er stolt tjenesteleverandør for Gjeldsregisteret AS, og i tiden som kommer vil EVRY gjennom infotorgplattformen tilby verdiøkende tjenester for brukere som har hjemmel til å benytte gjeldsinformasjon.

Verdiøkede kredittjenester der gjeldsinformasjon er inkludert

Infotorg består av mange forskjellige tjenester og produkter. For å gi brukerne våre enda bedre beslutningsgrunnlag vil vi berike våre tjenester med informasjon om usikret gjeld. Du vil få oversikt over all usikret gjeld en person har, i tillegg til hva en person eier og verdien av dette.

Infotorg.no vil med dette kunne styrke beslutningsgrunnlaget ytterligere med Norges mest komplette tjenester for kredittinformasjon. Alltid oppdatert med etterrettelige data.

Forbruksgjelden har nådd 117 milliarder kroner i 2019. De siste årene har vi opplevd kraftig vekst i usikrede lån, hele 12 prosent på ett år, viser tall fra Finanstilsynet. Nå er gjeldsopplysninger tilgjengeliggjort på infotorg som oppslagstjeneste eller integrert i ditt fagsystem. Vi forteller deg hvordan

Gjeldsinformasjonsloven begrenser bransjer som gis tilgang til informasjonen. Gjeldsinformasjon er derfor tilgjengelig for banker og finansinstitusjoner, Husbanken, Statens pensjonskasse, kommuner (startlån), Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå.

Gjeldsopplysninger kan utleveres til forskningsinstitusjoner og til forskningsformål. Utlevering til andre formål kan gjøres enten gjennom forskriftsendring eller ved enkeltvedtak forankret i en konkret søknad.

Bestill tilgang til Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret

Her finner du mer informasjon om gjeldsregisteret

Les mer

Relaterte tjenester