Ny veileder for startlån fra Husbanken

Ny veileder for startlån fra Husbanken

|

For å få oversikt over all gjeld bør kommunen sjekke gjeldsregisteret. Dersom kommunen ikke sjekker gjeldsregisteret risikerer den å måtte ettergi gjeld på et senere tidspunkt.

Kommuner har tillatelse til å gjøre oppslag i Gjeldsregisteret ved behandling av startlån, eller ved søknad om endring av vilkår for innvilget startlån. Oppslag kan utføres i forbindelse med kredittvurdering for å beregne betjeningsevnen, og før utbetaling av startlån. Grunnen til å gjøre det før utbetaling er for å forsikre seg om at låntaker i tiden etter kredittvurderingen ikke har pådratt seg ny gjeld, som gjør at låntager får utfordring med å tilbakebetale Startlånet.

Gi startlån med sikkert grunnlag

Kan man stole på PDF’er med utskrifter fra Gjeldsregisteret som lånesøker vedlegger søknader?

Gjeldsregisteret får jevnlig henvendelser fra kommuner hvor lånesøkere har sendt PDF med utskrift av sin usikrede gjeld for å dokumentere hvor mye gjeld lånesøker har. PDF’er kan manipuleres og viser status på utskriftstidspunktet, så disse anbefales ikke brukt som grunnlag for behandling av søknader om startlån. For å være på den sikre siden anbefaler vi på det sterkeste at kommunene selv gjør oppslag i Gjeldsregisteret for å hente oppdaterte gjeldsopplysninger rett fra kilden, både i forbindelse med å kredittvurderingen og før utbetaling.

Økonomisk risiko ved å ikke gjøre oppslag i Gjeldsregisteret

Som beskrevet i Husbankens veileder kan kommunen risikere å måtte ettergi gjeld dersom det viser seg at låntaker på utlånstidspunktet hadde gjeld som gjorde at kommunen burde ha skjønt at låntaker ikke ville klare å betjene sine fremtidige forpliktelser. Et oppslag i Gjeldsregisteret er derfor en «billig forsikring» for å unngå dette og redusere risikoen for å måtte ettergi gjeld.

Hvis dere ikke allerede har en avtale om bruk av Gjeldsregisteret, eller har spørsmål til dette, er det bare å ta kontakt med Ole.Jonassen@tietoevry.com og vi vil raskt sørge for at dere får avtale og tilgang til tjenesten. Dere finner også mer informasjon i Husbankens veileder og på Gjeldsregisterets hjemmesider.

Kontakt oss

Gjeldsregisteret

Her finner du mer informasjon om gjeldsregisteret

Les mer

Relaterte tjenester