Nye unike analysetjenester fra Gjeldsregisteret AS

Nye unike analysetjenester fra Gjeldsregisteret AS

|

Siden 2019 har informasjon fra Gjeldsregisteret AS vært en del av tjenestetilbudet på l infotorg. Tjenesten blir kontinuerlig oppdatert med informasjon fra samtlige finansforetak som tilbyr usikret gjeld, p.t. 166 finansforetak. Kommuner, fylkeskommuner og banker får enkelt tilgang til gjeldsinformasjon via infotorg, både som oppslagstjeneste eller integrert i sitt fagsystem. I tillegg kan banker kvartalsvis få påført gjeldsopplysninger på egne porteføljer, som grunnlag for utarbeidelse av kredittscore.

Utvidet samarbeid

Som eneste aktør tilbyr Gjeldsregisteret analyser med oversikt over usikret gjeld på lands-, fylkeskommune- og kommunenivå, samt analyser av finansforetakenes egne innrapporterte porteføljer for deres egen bruk.  I tillegg tilbys en nasjonal bransjeoversikt. Den gir ett innblikk i Gjeldsregisterets totalbestand, og kan med utgangspunkt i porteføljeoversikter benyttes for benchmark. Vi tilbyr nå våre kunder følgende unike analyseprodukter:

Porteføljeoversikt

En analysetjeneste utelukkende for finansforetak som rapporterer usikret gjeld til Gjeldsregisteret. Den inneholder 17 sider med informasjon om finansforetakets portefølje.

  • Tjenesten gir oversikt med aggregerte tall fra egne innrapporterte gjeldsopplysninger. I tillegg inngår oversikt basert på Gjeldsregisteret totale innhold slik at finansforetaket kan sammenligne seg mot totalen.
  • Den viser tall for enkelte lånetyper, rentebærende og ikke-rentebærende saldo, antall kunder med usikret gjeld, medlånetakere, alderssammensetning og kjønnsfordeling på kundene, renterangering differensiert på lånebeløp, samt mye mer.

Bransjeoversikt

  • En analysetjeneste for finansforetak og andre interessenter som ønsker oversikt over gjeldssituasjonen. Vi tilbyr en omfattende oversikt på 19 side tjenesten viser aggregerte tall på landsbasis.
  • Oversikten viser blant annet tall knyttet til lånetype, rentebærende og ikke-rentebærende saldo, antall personer med usikret gjeld, medlånetaker, alderssammensetning og kjønnsfordeling på personer, fordeling av grupper finansforetak rangert etter antall lån og kreditter, samt mye mer.

Kommuneoversikt

En analysetjeneste som gir unik innsikt i innbyggernes samlede usikrede gjeld.  Vi tilbyr 14 sider med aggregert status for innbyggerens usikrede lån.

  • Tjenesten gir blant annet en aggregert oversikt over forbrukslån og kredittkortgjeld i aktuell kommune.
  • Den gir også en oppstilling fordelt på aldersgrupper og kjønn.

Landsoversikt

En analysetjeneste som gir god oversikt over fordelingen av usikret gjeld i Norge og fylkeskommunene.  En 27 siders oversikt for fylkeskommunene.

  • Tjenesten gir en aggregert oversikt over innbyggernes totale usikrede gjeld blant annet fordelt per kjønn, aldersgruppe og type gjeld. I tillegg inngår det en oppstilling med informasjon om all rentebærende usikret gjeld fordelt ned på hver enkelt tilhørende kommune.
  • Landsoversikten viser blant annet en statistikk gruppert på antall lån og kreditter.
  • Viser aggregert hva som var opprinnelig saldo på nedbetalingslån for alle innbyggere, og hva nåværende saldo er, fordelt på aldersgrupper.
  • Rentebærende– og ikke rentebærende gjeld, type gjeld og snitt alder per fylkeskommune. Total rentebærende gjeld og personer per kommune m.m.

Ønsker du å få vite mer om gjeldsinformasjon kontakt Lasse Brandal: Lasse.Brandal@tietoevry.com

Les mer om Gjeldsregisteret på deres hjemmeside.

Gjeldsregisteret AS

Her finner du mer informasjon om Gjeldsregisteret AS

Hjemmeside

Relaterte tjenester