Nyttige tips for advokater og jurister

Nyttige tips for advokater og jurister

|

Jobber du som advokat og hjelper klienter med eiendomsoverdragelser, nabotvistesaker, arv/skifte og innfordring?

I så fall vil du trenge eiendomstjenester fra infotorg. Vi tilbyr Matrikkelinformasjon (teknisk informasjon) og helt oppdatert innhold fra grunnboken (tinglyst informasjon) om alle eiendommer og borettsandeler i Norge.

Matrikkelen inneholder eksempelvis informasjon om:

 • Adresser
 • Bygninger
 • Tekniske informasjon om eiendommer som areal, formål etc.

Grunnboken inneholder eksempelvis tinglyst informasjon om:

 • Hjemmelshavere eller eiere og hvor stor andel den enkelte eier
 • Heftelser på eiendommen - både pengeheftelser og andre typer heftelser (servitutter)
 • Om det er registrert leie- eller festeavtaler på eiendommen

I tillegg tilbyr vi nabolister, kart og sammensatte eiendomsinformasjonspakker fra kommunene. Denne informasjonen trenger du ved salg av eiendommer.

Eksempel på innhold i en slik eiendomsinforasjonspakke er:

 • Kommunale avgifter og eiendomsskatt
 • Restanser og legalskatt
 • Ferdigattest
 • Regulerinsplaner med bestemmelser
 • Eiendomskart

Hjelper du klienter med innfordring?

Vi har laget en spesialrapport for innfordring som vi kaller inkassorapporten. Denne gir en oversikt over eiendeler som eiendom, bil, båt og næringsinteresser og informasjonen er hentet fra en rekke ulike kilder. Se video om inkassorapporten her.

I forbindelse med Hvitvaskingsloven har EVRY flere tjenester som vil bidra til å dekke de krav som finnes i forbindelse med denne loven

 • Nytt Aksjonærkart - "realtime" visualisering av aksjonærnettverket bak ethvert selskap. Beregn hvem som kontrollerer selskapet, hvor mye kontrolleres direkte og inndirekte.RRH (reelle rettighetshavere) må sjekkes løpende Les mer her
 • Oversikt over Reelle Rettighetshavere som eier eller kontrollerer mer en 25 % av eierandelene i ett selskap.
 • Firmaattest må innhentes. Hvem har fullmakt til å signere på vegne av firma? Finnes som eget produkt i infotorgForetak.

Finner du noe av interesse og ønsker en prat med oss?

Kontakt oss