Ta kredittbeslutninger med lavest mulig risiko

Ta kredittbeslutninger med lavest mulig risiko

|

Infotorg Kreditt Rating Modell er en avansert og svært prediktiv løsning som gir verdifull innsikt og hjelper banker og finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, inkassoselskaper og kommuner med å evaluere kredittrisiko og ta informerte beslutninger.

Modellen er utviklet ved bruk av de nyeste avanserte statistiske teknikkene og tar i bruk en rekke datakilder for å vurdere risikoen til nåværende og potensielle kunder. For å gi en helhetlig vurdering av selskapets økonomiske situasjon kombinerer modellen:

  • kommersiell informasjon
  • inkassodata
  • offentlige registre
  • økonomiske forholdstall

Den inkluderer også bransjeanalyser og andre nøkkelindikatorer som hjelper med å forstå bransjesektoren og potensielle risikofaktorer. Dette gir bedrifter muligheten til å identifisere trender og ta beslutninger som tar hensyn til nåværende og fremtidige forhold på en brukervennlig måte.

Meld deg på vårt webinar 24 april kl 9:00-09:30 og lær mer om Infotorg Kreditt Rating Modell.

Slik fungerer Infotorg Kreditt Rating Modell

Modellen fungerer ved å gruppere selskaper i fem forskjellige kategorier basert på deres score, som er en direkte refleksjon av deres risikonivå. Modellen er svært prediktiv og hjelper med å identifisere hvilke selskaper som har størst sannsynlighet for å gå konkurs i løpet av de neste 12 månedene.

risiko score  infotorg.png

Ved å bruke Infotorg Kreditt Rating Modell kan bedrifter effektivt identifisere hvilke kunder som utgjør en høyere risiko og dermed ta nødvendige forholdsregler for å minimere tap. Modellen gir også hjelpsomme retningslinjer for kredittrammer og anbefalte kreditbeløp som bør være utestående på en gang.

Ta kredittbeslutninger med lavest mulig risiko

Infotorg Kreditt Rating Modell er basert på grundige analyser av selskaper som tidligere har mislyktes eller gått konkurs, og vekter viktige variabler og relatert risikoinformasjon. Dette gjør at bedrifter kan ta kredittbeslutninger med lavest mulig risiko og øke kredittvurderingens nøyaktighet og pålitelighet.

Modellen benytter ulike data og faktorer for rating av ulike kategorier av selskaper:

  1. Aksjeselskap (AS): Nye selskaper, små selskaper, mellomstore selskaper, store selskaper og eiendomsselskaper.
  2. Allmennaksjeselskap (ASA)
  3. Enkeltpersonforetak
  4. Ansvarlige  selskaper
  5. Andre selskaper

For bedrifter i bank- og finanssektoren, forsikringsbransjen, inkassoselskaper og kommuner gir Infotorg Kreditt Rating Modell et verdifullt verktøy for å vurdere kredittrisiko, fatte informerte beslutninger og sikre sunn økonomisk praksis. Vil du vite mer om modell oppbygging og vår kreditt score, ta kontakt med oss.

Få mer informasjon om Infotorg Kreditt Rating Modell

For ytterligere informasjon og henvendelser kan man kontakte oss på Onlineservice@tietoevry.com

https://youtu.be/jQYyLfBKLbM?si=3Ef0Y5BhEF1LrWQU

Kontakt oss

Fullverdige kredittopplysninger

En kredittvurdering gir deg full oversikt over kundens kredittverdighet og betalingsevne. Ved å avdekke risiko kan du unngå store kredittap, og samtidig si ja til flere sunne kunder. Med vår kredittvurdering får du enkelt oversikt over hvorvidt kunden er kredittverdig, og om de vil være i stand til å betale.

Les mer og bestill

Relaterte tjenester