Teknologi kan redusere forsikringssvindel

Teknologi kan redusere forsikringssvindel

|

EVRY og Norstat gjennomførte i 2018 en undersøkelse som viser at nordmenn tilsynelatende har gode holdninger til forsikringssvindel. Samtidig viser en ny rapport fra Finans Norge at det i fjor ble svindlet for rekordbeløp.

Forsikringssvindel tappet i fjor fellesskapet for i underkant av en halv milliard kroner, et rekordhøyt beløp (Finans Norges svindelrapport). De største beløpene er svindel med uføreforsikring, mens skadeforsikring har flest saker. I gjennomsnitt forsøker svindlerne å lure til seg rundt 300 000 kroner hver. Anslag viser at svindelforsøkene som avdekkes kun utgjør én tiendedel av det totale omfanget. Dette indikerer en totalsvindel på et sted mellom 4 og 5 milliarder kroner hvert år.

Svindel ødelegger for fellesskapet

Forsikringssvindel kan være så mangt. Men selv mindre svindel ødelegger tilliten mellom forsikringsselskap og forbruker. Det kan eksempelvis være at forbruker legger litt ekstra verdi i sekken som ble frastjålet eller hva som befant seg i bilen når det ble begått innbrudd. Brytes tilliten vil det være negativt både for selskapene som taper penger og for forbrukerne som kan oppleve høyere forsikringspremier – uavhengig av ærlighet eller ikke. Det å forebygge svindel og sørge for gode holdninger blir derfor en viktig samfunnsoppgave.

Gode holdninger, men noen utfordringer

I EVRY tror vi at åpenhet og kunnskap er viktig for å skape gode holdninger. Vi har derfor undersøkt og vil snart publisere en rapport om nordmenns holdninger til forsikringssvindel. Generelt kan vi si at nordmenn har gode holdninger. De fleste av oss sier vi ikke synes det er greit å overdrive en skade eller iscenesette en svindel, men det er likevel noen utfordringer som peker seg ut:

  • Holdningene hos menn er jevnt over dårligere enn hos kvinner
  • Aldersgruppen 18-29 år skiller seg negativt ut, spesielt når det kommer til holdninger til de minst alvorlige typene svindel

Svært få sier de har utført forsikringssvindel, men betraktelig flere kjenner noen som har gjort det. Som et eksempel sier 15 prosent at de kjenner noen som har overdrevet en skade på en gjenstand, men bare én prosent sier de selv har gjort det. Det kan derfor tyde på at problemet er noe større enn det respondentene oppgir i undersøkelsen, noe som samsvarer bedre med funnene i svindelrapporten til Finans Norge.

IT kan avsløre svindel

Hva kan vi gjøre for å løse problemet? Vi tror som nevnt at åpenhet og kunnskap er essensielt. I tillegg finnes det gode IT-løsninger som kan hjelpe oss. EVRY infotorg besitter informasjon fra over 30 private og offentlige dataregistre, som nå også benyttes i arbeidet med å avdekke forsikringssvindel. Å kunne avdekke handlingsmønstre, eierskap og andre forhold rundt forsikringsobjektet ved hjelp av korrekt informasjon, har blitt mye enklere ved hjelp av samarbeid med partnere.

Vår erfaring er at gode systemer gjør det 7-9 ganger mer sannsynlig å oppdage svindlere. Dette betyr at forsikringsselskapene vil kunne spare svært store beløp. Således vil investeringene betale seg relativt raskt. Redusert utbetaling til svindlere kan benyttes som et konkurransefortrinn ved å gi lavere forsikringspremier. Og hvis kundene vet at forsikringsselskapet er gode på å oppdage de som prøver seg, vil dette også ha en preventiv effekt.

Det er vanskelig å vite om nordmenn er uærlige i slike undersøkelser. Det som ikke er vanskelig, er å få på plass systemer som avdekker svindelen – og som bidrar positivt til fellesskapet.

Kontakt vår forsikringsekspert

Svindel- og svikhåndtering

I samarbeid med FRISS har vi utviklet en helt ny tjeneste, Fraud Solution by EVRY.

Les mer

Relaterte tags