Tilgang til Folkeregisteret

Tilgang til Folkeregisteret

|

TietoEVRY tilbyr en rekke ulike tjenester som gir deg tilgang til folkeregisteropplysninger. For å benytte disse tjenestene forutsettes det at din virksomhet har fått tillatelse til bruk av Folkeregisteret.

Rettighetspakker og tilganger

Tilgangen til folkeregisteropplysninger reguleres av tillatelser. Alle søknader om tilgang behandles av Skatteetaten. Når tillatelse er gitt vil dette utløse tilgang til opplysninger iht. et sett med forhåndsgodkjente rettighetspakker. Det er rettighetspakker innenfor følgende områder:

  • Offentlige myndigheter, virksomheter og private som har egen hjemmel i lov til å innhente tausbelagte opplysninger.
  • Finansforetak og finanskonsern (dokumenteres med konsesjon etter finansforetaksloven)
  • Offentlige myndigheter og virksomheter, private som utfører oppgaver på vegne av det offentlige og som ikke har lovhjemmel
  • Presse
  • Forskning (kun datautrekk)
  • Andre (private virksomheter)

Informasjon om Folkeregisteret

Her finner du mer informasjon om hvordan du søker om tillatelse og hvordan du kan bestille tilgang til TietoERVYs tjenester.

Ønsker du tilgang til Folkeregisteropplysninger i forbindelse med forskning må du fra og med 1. oktober 2022 kontakte Skatteetaten. Mer informasjon om dette finner du på Skatteetatens nettsider.