Trenger du innsikt i dine kunders eiendommer?

Trenger du innsikt i dine kunders eiendommer?

|

Med oppdatert informasjon fra Matrikkel og Grunnbok kan du få mer og bedre kunnskap om juridiske, tekniske og økonomiske forhold tilknyttet dine kunders eiendommer.

Er din eiendomsinformasjon oppdatert?

Det gjøres ca 3.3 millioner endringer i Grunnboken og ca 600.000 endringer i Matrikkelen i løpet av en måned. For å sikre at du bruker korrekte og relevante data som grunnlag for dine beslutninger er det viktig at du gjør løpende oppdateringer av dine eiendomsdata.

Er du interessert i

  • Eierforhold som navn, adresse og fødselsdato på hjemmelshaver av eiendommer i Norge?
  • Overtakelsesdato, omsetningsverdi og pant i bolig?
  • Boligtype som eksempelvis fritidsbolig og landbruk, bruksareal, alder på boligen?
  • Energikilde?
  • Adresser, bygninger og representasjonspunkt tilknyttet eiendommene?

Abonnerer du på månedlige uttrekk av eiendomsinformasjon fra Matrikkel og Grunnbok får du løpende tilgang til oppdatert informasjon på disse opplysningene, og mye mer. Dataene blir levert som en full dump i JSON-format via SFTP.

Matrikkelen inneholder informasjon om eiendommens fysiske egenskaper som eksempelvis areal, bygninger, boliger og adresser. Grunnboken er et register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag.

Kontakt oss for mer informasjon

Våre rådgivere har lang erfaring med eiendomsdata og kvalitetssikring av informasjon.

Ta kontakt med oss i dag så forteller vi mer om våre gunstige introduksjonstilbud, andre informasjonselementer i uttrekket samt muligheter for testuttrekk.

Kontakt oss

Eiendomsinformasjon

Godt beslutningsgrunnlag ved kjøp, salg, utbygging og forvaltning av eiendom.

Les mer

Relaterte tjenester