Verdens beste data bidrar til verdens beste forskning

Verdens beste data bidrar til verdens beste forskning

|

Norge har noen av verdens beste offentlige registre, og med disse er et viktig premiss på plass for å lage kvalitetsforskning, allerede før prosjektet starter. Datakildene som ligger klare til å støtte forskningsprosjekter er omfattende og mulighetene er mange.

Dette omfanget er både en fordel og en ulempe:

 • Sjansen er stor for at et forskningsprosjekt kan drives raskere og bedre ved å benytte seg av data fra eksisterende registre.
 • Samtidig er det arbeids- og kompetansekrevende å ha oversikt over alle kildene, oppbygningen av dataene, og å kunne hente ut riktig informasjon.

30 års erfaring som guide i datajungelen

TietoEVRY har bistått offentlig og privat sektor med forvaltning av samfunns- og forretningskritiske datasett i en årrekke. Denne erfaringen har gitt oss unik kunnskap om datakvalitet, kildebruk og om hvordan aggregere skreddersydde datasett til konkrete formål på tvers av ulike kilder. Dette er kunnskap som mange allerede benytter seg av i dag, og som også forskere og forskningsmiljøer har mulighet til å dra nytte av.

Fra distributør for èn - til tilrettelegger for alle

Siden 1985 har TietoEVRY vært distributør av Folkeregisteret på vegne av dataeier Skatteetaten. Skatteetaten har nå modernisert Folkeregisteret og tilgangen til Folkeregisteret åpnes opp i mye større grad enn tidligere. Dette gir oss større mulighet til å legge til rette for alle som ønsker å benytte data fra denne og andre kilder – effektiv, lovlig og med all vår kunnskap om datakilden.

Vi vet hva vår egen medisin smaker

I desember i fjor kunne man lese i Finansavisen at Norges Forskningsråd har støttet et prosjekt hvor TietoEVRY er medsøker. 10 kommuner og fylker har allerede sluttet opp om dette og er med på å forme morgendagens datadrevne arbeidsverktøy for beregning av indirekte CO2 fotavtrykk. Prosjektet henter inn data fra offentlige registre, banktransaksjoner, energi- og matindustrien, samt innbyggernes egne opplysninger under samtykke.

Mange av kildene er tilgjengelig for andre forskningsprosjekter. I prosjektet ser vi tydelig effekten og effektiviteten som ligger i å kunne benytte gullstandarden av allerede innsamlede data, der det lar seg gjøre.

Ikke bare folkeregisteret

I tillegg til informasjon om innbyggere har vi mulighet til å fremskaffe informasjon fra en rekke andre kilder, dersom hjemmel eller samtykke gir forskningsprosjektet anledning til det.

Her følger et utvalg:

 • Personinformasjon
 • Organisasjonsinformasjon
 • Informasjon om Arbeidsforhold
 • Kredittinformasjon individ / foretak
 • Eiendomsinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon
 • Informasjon om eierstrukturer i foretak
 • Informasjon om eiendeler
 • Inntektsinformasjon
 • Kartinformasjon
 • Infrastrukturinformasjon
 • Gjeldsinformasjon
 • Økonomi og forbruksinformasjon

Gjennom vårt omfattende nettverk av partnere er det stor sannsynlighet for at vi kan bistå med det meste av datarelaterte problemstillinger, så ta kontakt for en prat om ditt databehov i ditt prosjekt.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt vår spesialist på området Marius Jensen på telefon 926 92 026 eller
e-post marius.jensen@tietoevry.com

Ta kontakt med oss