Vi oppdaterer dine registre!

Vi oppdaterer dine registre!

|

Informasjon er ferskvare. Hvert døgn skjer det tusenvis av endringer: bedrifter registreres, folk flytter, gifter seg, får barn, kjøper eller selger hus, bil eller båt. Vi hjelper din bedrift med å være oppdatert!

Hold dine registre oppdaterte

Ajourhold av informasjon er kritisk for både private og offentlig virksomheter., og infotorg ajourholder mer enn 10 millioner informasjonselementer hvert år. Her er noen eksempler på hvordan vi hjelper våre kunder:

  • Kommuner henter ut oversikter over sine innbyggere.
  • Skolesystemer, helse- og varlingstjenester oppdateres daglig.
  • E-verkene i hele Norge vasker og ajourfører daglig kunderegistrene sine.
  • Vi påfører informasjon som telefonnummer, foretrukket fakturakanal eller reelle reggighetshavere.
  • Vi leverer datagrunnlaget for statistikk og analyser.

La oss ta oss av ajourhold og uttrekk av de data som du ha behov for. Med oppdatert informasjon legges grunnlaget for en god kundedialog.

Løsninger tilpasses deres behov

Kanskje kan det være riktig for ditt foretak å kjøpe engangsvasker, eller kanskje trenger dere automatisk og fortløpende oppdatering. Vi hjelper deg å avdekke behov og finne gode og løsninger for din virksomhet.

Du kan gjøre det enkelt for deg selv. Når du bestiller vedlikehold får du løpende ajourhold av data i kundeporteføljen din. Når data endres i kilderegisteret , oppdaterer vi ditt register med alle endringer.

Våre rådgivere har lang erfaring med vask-, uttrekks- og ajourholdsløsninger. Vi hjelper deg med oppdatering og vedlikehold av dine registre, samt å legge på informasjonselementer som kan være nyttige for din bedrift.

Kom raskt i gang

Din virksomhet får reduserte kostnader, og fremstår proffere når kundedata er 100% oppdatert. Vi sørger for at du har alle opplysninger du trenger, og at de er korrekte til enhver tid.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med vask og ajourhold

Velg blant disse ajourtjenestene fra infotorg: vask, uttrekk og vedlikehold.

Les mer