Viktig informasjon om Kommune- og fylkessammenslåingene 1.1.2020

Viktig informasjon om Kommune- og fylkessammenslåingene 1.1.2020

|

Her finner du en oversikt over registerendringer i forbindelse med kommune- og fylkessammenslåingene 1. januar 2020. Sammenslåingene fører til store endringer i person-, foretaks- og eiendomsinformasjon fra årsskiftet.

1. januar 2020 får totalt 311 kommuner nytt kommunenummer, hvorav 109 kommuner berøres av kommunereformen og 202 kommuner av regionreformen. 3,6 millioner personer og 1,2 millioner virksomheter er berørt, og reformene generer mer enn 100 millioner endringer ut fra matrikkelen.

På Regjeringens nettsider finner du oversikt over nye kommune- og fylkesnummer og de vedtatte kommuneendringene.

Kommune- og regionreformendringer

Kommune- og fylkessammenslåingene fører til endringer i fylkesnummer, kommunenummer, kommune- og fylkesnavn, gårds- og bruksnummer, adresser og kretser:

 • Alle personer og virksomheter i de berørte kommunene får nytt kommunenummer.
 • Endringene i enhetsregisteret utgjør ny adresse på virksomheter i form av nytt kommunenummer og i noen tilfeller nytt kommunenavn.
 • Alle eiendommer i de berørte kommunene får nytt matrikkelnummer (Matrikkelnummeret består av et kommunenummer, gårds- og bruksnummer, og noen ganger også av et festenummer og/eller seksjonsnummer.).
 • Det blir også endringer i kretser som følge av sammenslåingene, eksempelvis grunnkretser.
 • For å unngå navnelikhet på adresser i den nye kommunen er det i løpet av høsten gjort endringer i gate- og veinavn i mange av de berørte kommunene.

Kommuner, fylkeskommuner og fylkesmann får nytt organisasjonsnummer eller viderefører ett av de eksisterende (fra før sammenslåingstidspunktet). 
 Mer informasjon om kommune- og regionreformendringene finner du på også på Kartverkets nettsider.

Oversikt over registerendringer

EVRY distribuerer registerendringene på vegne av registereier. Vi gjør oppmerksom på at distribusjon av store mengder data kan føre til at endringsfiler som leveres fra vår ajour-tjeneste kan ta lenger tid enn normalt i tidsrommet 1-7. januar.

Det sentrale Folkeregister

 • Endringene i Det sentrale folkeregister blir overført fra Skattedirektoratet til EVRY.
 • Alle endringer i forbindelse med kommunesammenslåingen er tilgjengelige i Det sentrale folkeregister via vår online-tjeneste fra 1. januar 2020.
 • Vår Ajour-tjeneste (datavask og porteføljeovervåking) blir oppdatert fra og med onsdag 1. januar 2020.
 • Første ordinære ajourhold etter årsskiftet vil kun inneholde endringer med årsakskode 48, kommuneregulering.
 • Endringene berører ca 3,6 millioner personer.

Endringsuttrekk til kommuner med nytt kommunenummer

 • Kommuner som bytter kommunenummer som følge av en fylkessammenslåing:
  EVRY leverer et ekstra endringsuttrekk 31. desember 2019 (skole/barnehage og flyttelister) på gammelt kommunenummer. Nytt komplett uttrekk med nytt kommunenummer leveres 3. januar 2020 på samme sftp-område som tidligere.
 • Kommuner som er del av en kommunesammenslåing:
  EVRY leverer ekstra endringsuttrekk (skole/barnehage og flyttelister) på gammelt kommunenummer den 31. desember 2019 til kommuner som har avtale om dette. Deretter lages et nytt komplett uttrekk med nytt kommunenummer. Dette blir levert 3. januar 2020 på nytt avtalt sftp-område.
 • EVRY sørger for at oppdateringer som kun inneholder årsakskode 48, kommuneregulering, ikke kommer med ved første ajourhold av flyttelister etter nyttår slik at man unngår å få inn-/utflytting på alle i kommunen. Vi endrer også kommunenummer på oppdraget.

InfotorgForetak (Enhets- og Foretaksregisteret)

 • Brønnøysundregistrene stenger sin webservice-løsning fra 31.12.2019 kl.18 til 02.01.2020 kl.08. I denne perioden vil infotorgForetak være stengt, vår online-tjeneste er tilgjengelig igjen fra 2. januar. 2020.
 • Endringer i Enhets- og Foretaksregisteret overføres fra Brønnøysundregistrene til EVRY 3. januar.
 • Vår Ajour-tjeneste (datavask og porteføljeovervåking) blir oppdatert fra og med lørdag 4. januar 2020.
 • Endringene berører ca 1,2 millioner organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Eiendomsregisteret/InfotorgEiendom

 • Endringer i eiendomsinformasjon er planlagt overført til EVRY fra vår leverandør av eiendomsdata 3. januar 2020.
 • Alle endringer i forbindelse med kommunesammenslåingen er planlagt tilgjengelige for søk i Eiendomsregisteret 3. januar 2020. Tidspunktet avhenger av at matrikkel og grunnbok åpner som planlagt 2. januar 2020.
 • Vår Ajour-tjeneste er planlagt oppdatert i tidsrommet 3-7. januar. Tidspunktet avhenger av at matrikkel og grunnbok åpner som planlagt 2. januar 2020.

Informasjon fra Kartverket

Som følge av kommune- og regionreformen stoppes matrikkelen for oppdatering den 13. desember kl 18:00 og grunnboken den 27. desember kl 20:00 hos Kartverket. Eiendomsregisteret vil være åpent som normalt i hele desember, men uten oppdateringer av matrikkelen fra den 13. desember og grunnboken fra den 27. desember kl 20:00.  
Vær oppmerksom på at eiendommer for salg eller belåning vil kunne få endringer i adresser og matrikkelnummer fra årsskiftet.

Endringer i postnummertabellen

Alle postnummer er knyttet til en kommune. Det betyr at ca 4000 av de ca 5100 postnumrene som er i bruk får ny kommunetilknytning 1. januar 2020. Men det er ingen postnummer som endres, og ingen adresser som endrer postnummer 1. januar 2020. Postnummertabell og mer informasjon finner du på Bring sine nettsider.

Vi oppdaterer dine register

For virksomheter med daglig ajourhold av opplysninger fra Det sentrale folkeregister vil endringene ved årsskiftet komme som en del av det ordinære ajourholdet fra og med den 1. januar 2020.  
Har din organisasjon mye person-, foretaks- eller eiendomsdata kan det være behov for å gjøre en intern avsjekk, og sikre at dine systemer har kapasitet til å motta alle endringene.

Behov for en ekstra oppdatering

Har du ikke daglig eller ukentlig ajourhold anbefaler vi en ekstra oppdatering av ditt register en av de første ukene i januar. På den måten unngår du feil eller forsinkelser i saksbehandlingsprosessen som følge av utdaterte opplysninger.  
Våre rådgivere har lang erfaring med vask- og ajourholdsløsninger og hjelper deg med oppdatering og vedlikehold av dine registre. Ta kontakt i dag for mer informasjon og hjelp til å holde dine register oppdatert på nyåret.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med oppdatering av dine registre

Velg blant disse ajour-tjenestene fra infotorg: Vask, Uttrekk og Vedlikehold

Les mer og bestill