Advokatfirma Stave – infotorg er mitt førstevalg

Sindre Stave

Advokatfirma Stave – infotorg er mitt førstevalg

|

Sindre Stave er advokat og spesialist på boligtvister og alt som retter seg mot en privatpersons befatning med eiendom og boligmarkedet. Stave jobbet mange år med juridisk bistand ved tvist etter kjøp eller salg av eiendom.

- I en hektisk hverdag som advokater det veldig viktig å kunne bruke sin tid på en effektiv måte. Tilgang på eiendomsdata er avgjørende for meg, for å kunne lykkes med jobben min, og for å hjelpe mine klienter på best mulig måte, forteller Stave.

infotorg er mitt førstevalg

- infotorg er mitt førstevalg når jeg starter å jobbe med nye eiendomssaker. Når jeg starter en ny sak, kan jeg raskt orientere meg om relevante eiendomsdata på infotorg. Der finner jeg all informasjon jeg trenger, samlet på et sted, og jeg får en komplett oversikt over alle eiendomsopplysningene jeg behøver. De er bare noen tastrykk unna, fortsetter Stave.

Han utdyper: Eiendomsregisteret har flere muligheter for å gjøre søk. Jeg kan for eksempel gjøre søk basert på adresse, matrikkelnummer, gårdsnummer, eller kommunenummer. Jeg kan også søke på foretaks- eller fødselsnummer. Det er også mulig å søke på hva en person, eller et foretak, eier av eiendommer. Så uansett hva man har som input er det enkelt å søke på det. Jeg bruker infotorg som et enkelt tilgjengelig oppslagsverk, og mine klienter er veldig fornøyde med at jeg kan gi dem så mye informasjon på så kort tid.

Status og eierhistorikk hjelper til med å løse eiendomssaker

- infotorg gir også et godt grunnlag når jeg skal vurdere om jeg må å innhente byggesaksmappe for mer informasjon. Jeg kan også hente ut attester fra Kartverket via infotorg og i tillegg har jeg mulighet å lagre søkene som en PDF, eller skrive det ut, forteller Stave.

- Når jeg jobber med forbrukertvister, er det alltid viktig å få status og historikk på eiendommen. I Eiendomsregisteret får man en god oversikt over hvilke eiendommer en person eier. Det kan også være interessant å se på eierhistorikk, eller hvor mange eiendommer en person har eid og solgt, og til hvem. På infotorg finner jeg alle tidligere eiere av en eiendom, også langt tilbake i tid. Dette kan være avgjørende i tilfeller hvor man skal rette krav mot tidligere eier/salgsledd, og noen ganger må dette gjøres fort - her sparer infotorg meg for mye tid, sier Stave.

Verdifullt verktøy for advokater

- infotorg er verdifullt verktøy for advokater, og helt nødvendig når jeg jobber med eiendomssaker, avslutter Stave.

Ønsker du å se eksempler på hvordan infotorg sine tjenester brukes i advokatpraksis, se vårt webinat her.