Hemmeligheten bak vår suksess

Hemmeligheten bak vår suksess

|

Tove Lautin blir sett på som en av inkassobransjens tydeligste ledere. Men hva er det egentlig som gjør at hun lykkes?

Da Tove Lautin overtok som leder i Maik Inkasso sommeren 2018, startet hun ikke akkurat med blanke ark. Med snart 30 års fartstid fra KredittPartner, Faktab og PayEX Norge, sier det seg selv at hun er litt over snittet engasjert i bransjen.

– Jeg blir trigget av det å levere resultater, og mener jo selv at jeg har god erfaring i å trykke på de riktige knappene når man skal bygge opp en organisasjon som trekker i samme retning, sier Tove Lautin.

Nettopp. Men hva var det som fikk deg til å begynne i Maik Inkasso?

– Maik er et tjenesteselskap som har sprunget ut av energibransjen. Opprinnelig var tjenestene spredd rundt i mange selskaper i Fredrikstad Energi-konsernet, og Maik ble etablert for å samle forretningsutvikling, kompetanse og markedsutsatte tjenester. Da Maik Inkasso ble startet i 2016 hadde de derfor et tydelig mål om å tiltrekke seg kunder også fra andre grener i næringslivet. Det å få være med på å utvikle den relativt nystartede inkassosatsingen var derfor en mulighet jeg ikke kunne si nei til, sier Lautin.

- Det kan være vi finner nye anmerkninger når vi vasker våre data opp mot ligningsopplysningene, som tvungen lønnstrekk. Vi er jo mest interessert i å vite om folk har løpende lønnstrekk, altså at noen andre tvangsinnkrever penger fra personen. Det kan være kemneren, Statens innkrevingssentral, Namsmannen eller andre inkassobyråer. Alle er i konkurranse om skyldnerens midler. Når sette inn støtet?

Gode arbeidsverktøy er selvsagt

– I dag er vi seks stykker som jobber i Maik Inkasso. Det høres kanskje lite ut, men faktum er at vi allerede er rigget slik at vi leverer svært gode resultater for våre kunder og eiere. Det viser at vi er på rett spor, sier Lautin.

– En av suksessfaktorene er at vi nå har fått gode tekniske løsninger på plass. Det gir mindre manuelt arbeid og en mer effektiv og kvalitetssikret arbeidsflyt.

– Da jeg begynte i Maik Inkasso hadde de ingen avtale med Infotorg. I praksis betød det at våre saksbehandlere måtte logge manuelt inn i et annet register hver gang de skulle sjekke. Det fungerte det også, men det tok unødvendig lang tid, og økte dessverre risikoen for feil. Noe av det første jeg gjorde var derfor å sørge for at tjenestene fra infotorg kom på plass, sier Lautin.

– Dette var jo verktøy jeg selv hadde brukt i mine tidligere stillinger, så det å få dataene fra Det sentrale folkeregisteret fullt integrert i systemene til Maik Inkasso ble derfor en prioritert oppgave. I dag kan vi dermed oppdatere og registrere i samme prosess, og resultatet er at vi alle får en mer effektiv arbeidsflyt.

– For oss betyr det ganske enkelt at hver ansatt kan behandle flere saker, noe som gjør både den enkelte kunde og våre eiere fornøyde, sier hun stolt.

Full kontroll over hvor folk bor

– Ofte er det jo slik at de som har dårlig råd, også flytter hyppigere enn andre, sier Lautin. Det kan det selvsagt være flere grunner til, men når vi skal innkreve utestående beløp for våre oppdragsgivere er vi selvsagt nødt til å vite hvor de bor. At vi da har full tilgang til oppdatert informasjon fra Det sentrale folkeregisteret direkte i vårt eget system er derfor helt avgjørende.

– Så er det jo slik at ikke alle er så opptatt av å melde fra hvor de bor. Vi ser jo at enkelte bevisst prøver å ligge litt lavt i terrenget, ofte i håp om at fremtiden blir bedre økonomisk, sier Lautin. Det ikke alle er klar over er at dette er å bryte loven, uansett om det gjøres bevisst eller ubevisst. Heldigvis opplever vi jo også at mange er flinke til å registrere sin nye adresse, fortsetter hun.

– Det å ha gode og oppdaterte registre er altså helt nødvendige arbeidsverktøy for oss, fordi det gjør det enklere å drive inn fordringene, sier en engasjert Lautin.

"– Det er kombinasjonen av effektive arbeidsverktøy og medmenneskelighet, som gjør at vi i Maik Inkasso lykkes så godt. Tove Lautin"

– I tillegg skal man aldri stole på at teknikken, uansett hvor god den er eller blir, vil løse alle utfordringer. Det betyr at det alltid vil være behov for godt kvalifiserte ansatte med inkassofaglig bakgrunn, slik at man kontakter de riktige personene på det riktige tidspunktet, og utøver yrket etter de lover, forskrifter og rundskriv som er gjeldende, sier hun.

– Det å sende purring eller inkasso til feil person er forøvrig noe av det verste som kan skje, så vi må sørge for korrekte data og behandling. Det gjør at vi setter stor vekt på å ha faglig dyktige medarbeidere som kan regelverket til fingerspissene, men også at vi kun velger samarbeidspartnere vi vet vi kan stole på, sier Lautin.

Hva med fremtiden?

I takt med at vi bruker mobilen mer og mer, ser vi jo at mobilnummeret er viktig som verktøy og identifikasjonskilde, sier Lautin. Samtidig er det jo slik at selv om noen registrerte et mobilnummer da de kjøpte en vare for 4 år siden, så er det ingen selvfølge at mobilen faktisk brukes av dem i dag. Mobilen kan for eksempel være overtatt av barna deres, så også her er det svært viktig at informasjonen er oppdatert.

– Her må vi også skille litt på hvilke kunder vi betjener. Flere av våre strømkunder har for eksempel krav om at sluttkundene skal være registrert med riktig mobilnummer. Så for denne delen av vår kundemasse har vi tilgang til oppdaterte telefonnummer. Når det gjelder øvrige kundegrupper vurderer vi likevel å hente slik informasjon fra infotorg, siden vi allerede vet at de leverer informasjon av god kvalitet, sier Lautin.

– Vi har jo også registrert at infotorg gir informasjon fra motorvognregisteret, men det ligger nok lenger fram i tid for oss. På dagens kundemasse har vi Maik Inkasso såpass god løsningsgrad at det svært sjelden er behov for å ta pant i bil, samtidig skal man aldri si aldri. Den dagen vi får en kunde som trenger dette, vet vi hvor vi skal ta kontakt, avslutter Lautin - som selvsagt fortsatt er i godt humør.

Tjenester fra infotorg:

Maik Inkasso bruker infotorg direkte og via Concents Predator for inkassosaker. De benytter blant annet:

Vurderer også:

Andre kundehistorier