Integrasjon mot Enhets- og Foretaksregisteret (ENH)

Enhetsregisteret er et av Brønnøysundregistrene og ble opprettet i 1995. Dette registeret samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre. Enhetsregisteret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i Arbeidsgiverregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet, Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås bedriftsregister, Skattemanntallet for etterskuddspliktige eller fylkesmennenes registre over stiftelser.

Alle har tilgang til det meste av innholdet i registeret. Informasjon om personnummer er imidlertid forbeholdt brukere innen Offentlig myndighet.

Integrasjondokumentasjon for Enhets- og Foretaksregisteret

Integrasjon

Med integrasjon mot våre systemer kan du koble informasjon fra aktuelle registre rett inn i dine data.

Les mer om integrasjon

Vil du vite mer om tjenestene våre

Les mer om hvilke tjenester du kan få tilgang til via infotorg. Det er gratis å bli kunde, og du betaler kun for oppslag i tjenestene.

Se alle tjenester