Integrasjon mot Folkeregisteret

Skal du integrere data fra Det sentrale folkeregisteret fra infotorg inn i ditt fagsystem via Webservices eller Single Sign-On? Her vil du finne alt nødvendig teknisk- og testdokumentasjon for opprettelse av integrasjon.

Det sentrale folkeregister er et register over alle tildelte fødselsnummer for personer som er bosatt i Norge etter 01.10.1964 eller som er registrert i skattemanntall, trygdesystem eller lignende.

Persondataene blir daglig oppdatert fra Det Sentrale Folkeregister (DSF) hos Skattedirektoratet.

Nyttige dokumenter vedrørende Folkeregisteret kan lastes ned her

Krav til integrasjonsløsninger mot Folkeregisteret

Egenerklæring og systembeskrivelse må sendes inn, for å opprette integrasjon.

IP-adresser som skal benyttes i produksjonsmiljøet må sendes inn. Det er et krav fra Skattedirektoratet at det skal være sjekk på ip-adresser.

Testdokumentasjon for Folkeregisteret Masseoppslag

Integrasjon

Med integrasjon mot våre systemer kan du koble informasjon fra aktuelle registre rett inn i dine data.

Les mer om integrasjon

Vil du vite mer om tjenestene våre

Les mer om hvilke tjenester du kan få tilgang til via infotorg. Det er gratis å bli kunde, og du betaler kun for oppslag i tjenestene.

Se alle tjenester