Integrasjon mot Motorvognregisteret

Skal du integrere data fra Det Sentrale Motorvognregisteret fra infotorg inn i ditt fagsystem via Webservices eller Single Sign-On? Her vil du finne alt nødvendig teknisk- og testdokumentasjon for opprettelse av integrasjon.

Det Sentrale Motorvognregisteret inneholder opplysninger om alle kjøretøy i Norge. Registeret inneholder alle biler, lastebiler, motorsykler, traktorer, tilhengere, campingvogner, etc.

Les mer og bestill tilgang til motorvognregisteret her

Dokumentasjon om integrasjon mot Motorvognregisteret

Krav til integrasjonsløsninger mot Motorvognregisteret

Det er krav om at alle enkeltbrukere skal identifiseres, også for bruk fra integrerte løsninger/saksbehandlersystemer. Dette betyr at det må benyttes avansert håndtering av brukeridenter (delegert brukerident).

Alle integrerte løsninger mot Det sentrale Motorvognregisteret skal godkjennes av EVRY.

Har du flere spørsmål angående integrasjon, ta kontakt med oss! Vi hjelper deg i gang.

Integrasjon

Med integrasjon mot våre systemer kan du koble informasjon fra aktuelle registre rett inn i dine data.

Les mer om integrasjon

Vil du vite mer om tjenestene våre

Les mer om hvilke tjenester du kan få tilgang til via infotorg. Det er gratis å bli kunde, og du betaler kun for oppslag i tjenestene.

Se alle tjenester