1. oktober stenger Skatteetaten Det sentrale Folkeregisteret (DSF)

1. oktober stenger Skatteetaten Det sentrale Folkeregisteret (DSF)

Den 1. oktober 2022 stenger Skatteetaten Det sentrale folkeregisteret (DSF). Fra den datoen må folkeregisteropplysninger hentes fra det moderniserte Folkeregisteret (FREG). 

Som varslet stenger Skatteetaten Det sentrale folkeregisteret (DSF) den 1. oktober 2022, og folkeregisteropplysninger må hentes fra det moderniserte Folkeregisteret (FREG) fra denne datoen.

Tietoevry leverer folkeregisterinformasjon

Tietoevry fortsetter som leverandør av folkeregisterdata også etter 1. oktober 2022, men i en ny modell basert på tjenesteavtale og databehandleravtale for de virksomhetene som skal benytte seg av folkeregisterinformasjon via Tietoevrys løsninger. Tietoevry går over til en rolle som databehandler på vegne av virksomhetene det inngås avtale med.

Alle virksomheter som skal ha tilgang til folkeregisteropplysninger er nå selv ansvarlig for å sikre at de har tilgang, og må via Skatteetaten søke tilgang og godkjenne nye bruks- og delingsvilkår. Det er først når virksomheten har fått tillatelse fra Skatteetaten, delegert rettigheten til Tietoevry, og signert ny avtale med oss at vi kan sørge for at leveranser av folkeregisteropplysninger videreføres.

Slik får du tilgang til det moderniserte Folkeregisteret (FREG)

For at du skal kunne bruke FREG her på infotorg må din virksomhet ha:

  • søkt og fått ny tillatelse fra Skatteetaten via skatteetaten.no
  • delegert rettigheter til Tietoevry i Altinn
  • inngått nye avtaler med Tietoevry

Når dette er utført kan vi overføre virksomhetens tilgang til FREG og du kan fortsette å innhente opplysninger fra Folkeregisteret her på infotorg. Se veiledning her.

Vi hjelper deg

Mangler du tilgang til folkeregisteret, eller har andre spørsmål om folkeregisterinformasjon, ta kontakt med onlineservice@tietoevry.com så vil en av våre rådgivere hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Folkeregisteret?

Tietoevry leverer folkeregisterinformasjon. Vi tilbyr en enkel og trygg overgang til det moderniserte Folkeregisteret (FREG).

Les mer

Relaterte tjenester