110 millioner endringer 1. januar, har du oppdaterte data?

110 millioner endringer 1. januar, har du oppdaterte data?

|

Kommune- og fylkessammenslåingene 1. januar førte til store endringer i person-, foretaks- og eiendomsinformasjon. Er dine registre oppdatert?

Ca 3,6 millioner personer, 1,2 millioner virksomheter og 2,9 millioner eiendommer er berørt av kommune- og fylkessammenslåingene 1.1.2020, og reformene genererte mer enn 110 millioner endringer ut fra matrikkelen.

Har du oppdaterte data?

Har du ikke daglig eller ukentlig ajourhold anbefaler vi en ekstra vask eller oppdatering av ditt register i januar. På den måten unngår du feil eller forsinkelser som følge av utdaterte opplysninger.

God datakvalitet er en viktig suksessfaktor når tjenester og arbeidsoppgaver skal digitaliseres og automatiseres. TietoEVRY distribuerer alle registerendringene på vegne av registereierne og tilbyr oppdatering og vask mot mange offentlige og private registre.

Dataendringer 1. januar 2020

Kommune- og fylkessammenslåingene har ført til endringer i fylkesnummer, kommunenummer, kommune- og regionnavn, gårds- og bruksnummer, adresser og kretser:

  • Alle personer og virksomheter i de berørte kommunene har nytt kommunenummer og i noen tilfeller nytt kommunenavn.
  • Alle eiendommer i de berørte kommunene har nytt matrikkelnummer. (Matrikkelnummeret består av et kommunenummer, gårds- og bruksnummer, og noen ganger også av et festenummer og/eller seksjonsnummer.)
  • Det er også endringer i kretser som følge av sammenslåingene.
  • I løpet av høsten 2019 er det gjort endringer i gate- og veinavn i mange av de berørte kommunene, dette for å unngå navnelikhet på adresser i den nye kommunen.

Mer detaljert informasjon om endringene finner du her.

Har du ikke oppdatert disse dataene i ditt register etter nyttår bør du gjøre en oppdatering nå for å sikre at du bruker korrekte opplysninger.

Vi hjelper deg å oppdatere dine data

Våre rådgivere har lang erfaring med vask- og ajourholdsløsninger, ta kontakt i dag for mer informasjon og hjelp til å kvalitetssikre dine data.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med oppdatering av dine registre

Velg blant disse ajour-tjenestene fra infotorg: Vask, Uttrekk og Vedlikehold

Les mer og bestill