Bærekraft, samarbeid og datadeling på NOKIOS 2021

Bærekraft, samarbeid og datadeling på NOKIOS 2021

|

IoT i offentlig sektor - gikk du glipp av sesjonen?

Bærekraft, offentlig/privat samarbeid og datadeling var temaet TietoEVRY og Ducky diskuterte i sesjonen "IoT i offentlig sektor" på årets NOKIOS konferanse. Molly Bazilchuk fra Ducky og Kim Remvik-Larsen fra TietoEVRY presenterte erfaringer fra samarbeidsprosjektet «Zero Emission Citizens (ZEC)» med god støtte fra Inga Strümke post.doc ved NTNU og SIMULA.

Zero Emission Citizen (ZEC)

ZEC er støttet av Forskningsrådet, og legger til rette for at det offentlige næringslivet og oss alle skal få bedre informasjon og støtte knyttet til indirekte CO2 fotavtrykk, altså det klimagassutslippet som kommer som en konsekvens av individuelt forbruk. For kommuner og andre offentlige organisasjoner er det tjenesteportalen www.folketsfotavtrykk.eco som er inngangsporten. For næringsliv og individer er det verdi- og informasjonsøkning i etablerte grensesnitt, for eksempel nettbanken, som gjelder.

Hva handlet sesjonen om

Inga ledet sesjonen hvor prosjektet delte erfaringer og problemstillinger som det er grunn til å tro andre kan ha glede av å slippe oppdage selv.

- Samhandling er sammensatt. De løsningene vi har funnet er gode for dette prosjektet, men kanskje ikke overførbare 1:1, derfor ville vi sette søkelyset på utfordringene vi har oppdaget underveis. Disse vil nok være relevante for mange, sier Kim Remvik-Larsen.

Rammen for presentasjonen er samhandlingsmodellen EIF, som er godt kjent i offentlig sektor og er godt beskrevet av DigDir. Molly Bazilchuk og Kim Remvik-Larsen presenterte konkrete eksempler på utfordringer, og hvordan disse står seg mot dette rammeverket.

Har du spørsmål rundt Zero Emission Citizen kontakt vår spesialist på området Marius Jensen på telefon 926 92 026 eller e-post marius.jensen@tietoevry.com.

Her kan du se opptak av sesjonen.

NOKIOS 2021
Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. I 2021 arrangeres konferansen for 15. gang.

Når din kommune sine klimamål?

Mangel på gode data har gjort det vrient å jobbe med utslippskutt.

Les mer