D-nummer status "Inaktiv" får utvidet betydning

D-nummer status "Inaktiv" får utvidet betydning

|

Den 22. juni utvides betydningen av statuskode «Inaktiv» i Folkeregisteret til også å gjelde asylsøkere med d-nummer som etter denne datoen mottar endelig, negativt vedtak, uttransporteres, eller forsvinner fra mottak.

I 2017 gjorde Folkeregisteret en opprydding i d-nummer-populasjonen i Folkeregisteret. Rundt 1 million d-nummer som ikke hadde vært i bruk de siste tre årene fikk statusen «Inaktiv». Formålet med dette var å skille ut personer som ikke lenger er i Norge i Folkeregisteret. I juni 2018 blir «Inaktiv» også innført for tidligere asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.

Hva er nytt?

Gruppen av personer som kan ha statuskode «Inaktiv» utvides til å inkludere tidligere asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.

Fra juni 2018 vil personstatus "Inaktiv" benyttes for:

1. Personer med d-numre som per januar 2017 ikke hadde vært i bruk de tre siste årene (ikke vært aktive overfor Skattemyndighetene og Enhetsregisteret) og som derfor ble satt til inaktiv på dette tidspunktet og ikke har blitt aktivert siden.

2. Personer med d-nummer som er eldre enn 5 år: Alle d-nummer som er tildelt etter 16. januar 2017 settes til inaktivt 5 år etter tildelingsdato. Et d-nummer som er tildelt før 16. januar 2017 blir satt til inaktivt 5 år fra denne datoen, den 16. januar 2022.

3. Asylsøkere med d-numre som fra 22. juni 2018:

  • har mottatt endelig, negativt vedtak
  • er uttransportert
  • eller har forsvunnet fra mottak og ikke kommet til rette/sak henlagt

NB! Selv om en person ikke har lovlig opphold i Norge, kan det likevel hende at personen har kjent oppholdssted i Norge, for eksempel på asylmottak. Dette er personer som utlendingsmyndighetene av ulike årsaker ikke kan returnere til hjemlandet deres. Disse personene vil kunne ha et d-nummer med statuskode «Inaktiv».

Hva skal jeg bruke informasjonen om «Inaktiv» til?

1: Vurder om dere for d-nummer-personer vil stille krav til personstatus «Aktiv» i Folkeregisteret, for én eller flere av tjenestene deres:

  • Dere som bruker opplysninger fra Folkeregisteret må vurdere om personstatus «Aktiv» i Folkeregisteret bør være et krav for å motta en eller flere av deres tjenester og ytelser, slik at eventuelle inaktive d-nummer må reaktiveres før tjenestene kan ytes. Vi understreker at en del av tjenestetilbudet fra helsesektoren og kommunal sektor skal ytes til enhver person som er i Norge, uavhengig av hvilke registreringer de står med i folkeregisteret og uavhengig av om de har lovlig opphold i Norge eller ikke. Se udi.no for detaljer.

2: Hva må jeg gjøre hvis en person mener at hun er feilaktig registrert med inaktivt d-nummer?

  • D-nummer med statuskode «Inaktiv», der UDI er kilden til inaktiveringen, må reaktiveres av UDI. Dersom du er en aktør som har hjemmel til å se hvem som har tildelt d-nummeret, vil du se at det står «kilde: UDI». Kontaktinformasjon til UDI finner du på udi.no
  • Alle andre inaktive d-numre kan reaktiveres av alle som kan rekvirere d-nummer. Se listen over hvem som kan rekvirere d-nummer
  • Hvis du ikke har rettigheter til å se hvem som har rekvirert et d-nummer eller satt et d-nummer til inaktivt, må du be personen kontakte Folkeregisteret for å få vite hvem som eventuelt kan reaktivere d-nummeret.
Kontakt oss

Vil du vite mer om Folkeregisteret?

EVRY er distributør av informasjon fra Folkeregisteret for Skatteetaten. Her finner du juridisk informasjon om personer i Norge.

Les mer