Skatteetaten informerer om d-nummer og innføring av ny statuskode "inaktiv"

Skatteetaten informerer om d-nummer og innføring av ny statuskode "inaktiv"

|

Ny dato for innføring av status «inaktiv» er 16. januar 2017. Fra 16. januar 2017 innføres en ny statuskode "inaktiv" i Folkeregisteret, jf. folkeregisterforskriften § 2-1 annet ledd fjerde avsnitt bokstav b tredje linje. I første omgang merkes de d-nummer som ikke har vært aktive ovenfor Skattemyndighetene og Enhetsregistret de tre siste årene. Det vil være ca. 1 millioner d-nummer som får status «inaktiv».

Endringene blir tilgjengelige i online- og ajourholdstjenestene fra 17. januar 2017. Når endringene trer i kraft vil statuskode 4 får ny betydning for d-nummer. For person med d-nummer vil statuskode 4 ha betydningen «inaktiv». For fødselsnummer har statuskode 4 fortsatt betydningen «forsvunnet».

Det er viktig at dere sjekker hvordan deres fagsystemer mottar og tolker statuskode 4. Dette for å unngå uheldige konsekvenser.

I første omgang merkes de d-nummer som ikke har vært aktive ovenfor Skattemyndighetene og Enhetsregisteret de tre siste årene. Samtidig innføres 5-års varighet for nye/aktive d-nummer. Dette innebærer at d-nummer automatisk vil bli merket "inaktiv" på utløpstidspunktet. Denne ordningen vil først få virkning fra 1. januar 2022.

1 millioner d-nummer som får status «inaktiv»

Det vil være ca. 1 millioner d-nummer som får status "inaktiv". Skatteetaten ønsker å påpeke at d-nummeret ikke vil være ugyldige og fortsatt kan benyttes. Ved å innføre statuskoden "inaktiv", ønsker vi å gi rekvirentene og brukerne av Folkeregisteret nødvendig insitament til å kontrollere identiteten og hindre at et d-nummer blir brukt av andre.

Rekvirenter av d-nummer må selv vurdere hvordan man vil forholde seg til et inaktivt d-nummer og hvordan rekvirenten vil utnytte informasjonen om at d-nummeret har vært inaktivt de siste tre årene. Informasjonen gir brukerne mulighet til å gjøre en egen risikovurdering. Rekvirenten må selv vurdere hvilke tilleggskontroller eller krav som skal stilles i samhandling med vedkommende som benytter et inaktivt d-nummer.

For å ha en d-nummerpopulasjon som i størst mulig grad gjenspeiler hvilke d-nummer som faktisk er i bruk, oppfordrer folkeregistermyndigheten rekvirentene til å reaktivere d-nummer som er i bruk. Det er rekvirentene som må vurdere om det er et begrunnet behov for å reaktivere.

Statuskoden "inaktiv" vil gi verdi på sikt, ved at den tas i bruk på samme måte som andre statuskoder. Koden "inaktiv" kan sammenlignes med koden "utvandret" for personer med f-nummer. Denne informasjonen blir i stor grad benyttet til kontrollvirksomhet hos mange brukere.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med vask og ajourhold

Velg blant disse ajourtjenestene fra infotorg: vask, uttrekk og vedlikehold.

Les mer

Relaterte tjenester

Relaterte tags