Endringer i Ajour-leveranser fra Det sentrale Folkeregister

Endringer i Ajour-leveranser fra Det sentrale Folkeregister

Folkeregisteret er under modernisering og som følge av dette gjøres det nå endringer i hvilke informasjonselementer som kan hentes ut fra Det sentrale Folkeregisteret.

15. oktober 2020 gjør Skatteetaten endringer i flere av dataelementene som leveres fra Det sentrale Folkeregisteret (DSF). Dette gjøres som et ledd i overgangen til det nye moderniserte registeret. Disse endringene fører til at noen av informasjonselementene som er tilgjengelige i DSF i dag blir fjernet.

Lov om Folkeregistrering styrer hvilke opplysninger den enkelte virksomhet har rett til å hente ut fra DSF, og tilgang til Folkeregisterinformasjon er nå basert på såkalte Rettighetspakker. For noen virksomheter har overgangen til bruk av Rettighetspakker også medført endringer i hvilke data virksomheten har tilgang til.

Hva betyr endringene for deg som bruker Ajour-leveranser (datavask, overvåking og/eller uttrekk)?

Datafelter med informasjonselementer som blir fjernet vil bli levert blanke fra og med 15. oktober 2020. Dette gjelder også dataelementer som ble fjernet som følge av nytt lovverk.

Informasjonselementer som fjernes 15. oktober

Detaljert informasjon om endringene finner du i dokumentet Rettighetspakker og endringer i dataelementer for Ajour-leveranser

Fra og med 15. oktober 2020 leveres berørte datafelter uten innhold, men formatet på leveransen vil være den samme.

Vi ber dere om å kontrollere at disse endringene ikke får konsekvenser for import og oppdateringer av data i deres fagsystemer.

Ta kontakt med oss på ajour@tietoevry.com hvis dere har spørsmål om endringene.

Ønsker dere bistand?

Rettighetspakkene styrer hvilken informasjon din virksomhet kan få tilgang til i DSF. Du finner mer informasjon om rettighetspakkene i denne artikkelen.

Ønsker din virksomhet tilgang til data dere har rettighet til å få, men som dere ikke mottar i dag, kan dette bestilles på ajour@tietoevry.com. Vi hjelper dere med tilretteleggelse av nye informasjonselementer.

Vi hjelper deg

Våre rådgivere har lang erfaring med tilrettelegging av dataelementer fra DSF. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hvordan din Folkeregisterleveranse blir berørt av endringene.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Folkeregisteret?

TietoEVRY er leverandør av informasjon fra Folkeregisteret for Skatteetaten. Her finner du juridisk informasjon om personer i Norge.

Les mer og bestill

Relaterte tjenester