Hjelp dine energikunder å ta grønne valg

Hjelp dine energikunder å ta grønne valg

|

72 % av befolkningen sier de vil leve mer bærekraftig*, de vet bare ikke hvordan. Her finner du flere eksempler på hvordan energiselskaper kan hjelpe egne kunder med å redusere sitt klimafotavtrykk.

Gjenbruk av data for å fremme bærekraft

Hver dag skaper og samler næringslivet og det offentlige store mengder data. Ved å gjenbruke egne og offentlige data kan din virksomhet bidra til å fremme bærekraft og hjelpe kundene med å ta grønne valg. Sammen med vår samarbeidspartner Ducky tilbyr Tietoevry energibransjen løsninger som kan settes sammen, skreddersys og tilpasses virksomhetens behov og digitale kundeflater. Her er noen eksempler:

  • Dine kunders klimafotavtrykk kan kalkuleres ut fra data dere allerede har gjennom konvertering av forbruksdata.
  • Du kan forklare bærekraft til dine kunder ved å gjøre klimagassutslipp til noe håndgripelig.
  • Du kan motivere til adferdsendring ved å la kunder sammenligne sine fotavtrykk.
  • Dine kunder kan få hjelp til å redusere fotavtrykket sitt over tid gjennom personlige anbefalinger.
  • Sikker datalagring og anonymisering av data gir virksomheten mulighet for ny innsikt og innovasjon for bærekraft.

Gjennom effektiv bruk av kundedata og løsninger som gir deres kunder mulighet for personlig kalkulering av fotavtrykk kan energibransjen bli en del av løsningen for å bekjempe klimakrisen.

Tjenester for tilgang til klimadata

I samarbeid med Ducky tilbys energiselskaper en API-tjeneste som gjør det mulig å koble seg opp mot Duckys klimadatabase. Dette muliggjør personlig kalkulering av fotavtrykk, oversettelser av klimagassutslipp og personlige anbefalinger for reduksjon av klimafotavtrykk. Løsningen kan brukes i deres kundeflate, f.eks. en app, for å hjelpe kunder å leve mer miljøvennlig.

Tietoevry tilbyr i tillegg løsninger for avidentifisering av data og akkumulering til statistikk, sikker datalagring/data hvelv. Dette åpner for deling av data med andre innsiktsløsninger som eksempelvis «Folkets fotavtrykk».

Bruk våre løsninger til innovasjon og styrket lojalitet, samtidig som dere tiltrekker dere nye kunder.

Kontakt oss

Vil du vite mer ta kontakt med vår rådgiver Marius Jensen, på telefon 926 92 026 eller via "Kontakt oss"-knappen, så hjelper vi deg!

*Kilde: Ducky.eco

Kontakt oss

10 tips for å lykkes med dataanalyse

Sitter din bedrift på mye egne data som dere ønsker å benytte på en smartere måte?

Les mer

Relaterte tags