Ikke mist tilgangen til folkeregisteret

Ikke mist tilgangen til folkeregisteret

Alle som benytter folkeregisteret må ta i bruk ny løsning for distribusjon av folkeregisterinformasjon i løpet av 2021. For å beholde tilgang til folkeregisteret må denne prosessen startes så fort som mulig. Hvis ikke risikerer din virksomhet å miste tilgangen.

Vi i TietoEVRY tilbyr en enkel og sømløs overgang fra gammelt til nytt register. Vi tilbyr også overgangsløsning til deg som ønsker å få dataene levert i samme format som i dag - uten større tekniske tilpasninger. Dere vil også beholde deres eksisterende brukertilganger mot infotorg og i eventuelle integrasjonsløsninger.

Hva må virksomheten gjøre før fristen går ut?

For å beholde tilgang til Folkeregisteret via TietoEVRY etter 2021 må virksomheten gjøre følgende:

 1. Godkjenne Skatteetatens bruksvilkår   
  Skatteetaten krever at alle virksomheter godkjenner bruks- og delingsvilkår, samt viser til eksisterende rettighetspakke, for å få rett til å hente opplysninger fra modernisert Folkeregister. Søk om tilgang her.
 2. Tildele TietoEVRY rettigheter i Altinn
  Når søknaden er behandlet og godkjent, vil din virksomhet motta en melding fra Skatteetaten. Dere må deretter gå videre til “Delegere tilgang til ekstern virksomhet”. Legg inn de fire første bokstavene for TietoEVRY Norway AS: Tiet, i tillegg til organisasjonsnummeret: 933 012 867. Vær oppmerksom på at det som skal delegeres er rettighet "På vegne av", ikke "Oppslag"! Merk også at rettigheter kan tildeles flere aktører. Det må tildeles rettigheter til alle aktører som skal levere folkeregisteropplysninger til virksomhetens systemer.
 3. Gi beskjed til TietoEVRY når steg 1 og 2 er gjennomført
  For at vi skal kunne ta prosessen videre må vi få vite når virksomheten har godkjent Skatteetatens bruksvilkår og delegert tilgang til TietoEVRY. Send over kopi av tillatelse.
 4. Signere nye avtaler med TietoEVRY
  Med nytt Folkeregister endrer TietoEVRY rolle fra distributør til databehandler. I tilknytning til denne endringen må virksomheten inngå nye avtaler; databehandleravtale og kommersiell avtale, for å regulere nytt forhold mellom partene.  Avtaler finner du her.

Ta kontakt så hjelper vi deg

Det vil bli en gradvis overføring av kunder fra DSF til FREG. Når stegene over er utført kan migrering iverksettes. Ta kontakt dersom du trenger bistand.

I forbindelse med fagløsninger oppfordrer vi til en dialog med deres systemleverandører for å sikre folkeregisterdata i løsningene.

For fortsatt å ha tilgang til folkeregisterinformasjon er det viktig at virksomheten har nødvendige rettigheter og avtaler på plass i god tid før 31.12.21. Hvis ikke, kan din virksomhet risikere å miste tilgangen til Folkeregisteret via TietoEVRY fra 1.1.2022 frem til migreringen er utført.

Du kan også finne mer informasjon om modernisert Folkeregister her:

Kontakt oss

Vil du vite mer om modernisert Folkeregister?

TietoEVRY er leverandør av informasjon fra Folkeregisteret for Skatteetaten. Vi tilbyr en enkel og trygg overgang til det nye Folkeregisteret

Les mer

Relaterte tjenester