Kode rød fra FNs klimapanel

Kode rød fra FNs klimapanel

|

Den nye klimarapporten FN publiserte i august 2021, presenterte en dyster fremtid. De gikk så langt som å si at vi nå er på kode rød for muligheten til å endre utslipp. Mange satt igjen med klima depresjon. Hvordan skal vi klare å gå fra 13,5 – 3 tonn utslipp per innbygger?

Omstille adferd

Det er ingen tvil om at innbyggere i Norge er villige til å omstille sin adferd når det kommer til utslipp. En undersøkelse gjort av TietoEVRY viser at 50% av privatpersoner som tok undersøkelsen er villige til å gjøre sin del for å minske fotavtrykket.  Men norske privatpersoners klimafotavtrykk loggføres ikke av offentlige instanser, selv om størsteparten av klimagassutslippet i kommunene kommer fra varer og tjenester som innbyggerne forbruker. Faktisk er disse indirekte utslippene 15 ganger høyere enn de direkte utslippene fra kommunens virksomhet. Problemet er at privatpersoner ikke vet hvordan de kan se hva deres klimaforavtrykk er.

Et samarbeid

En måte kommuner, bedrifter og privatpersoner kan jobbe sammen for å minske fotavtrykket er konseptet «Folkets Fotavtrykk». Ved bruk av tjenestene i Folkets Fotavtrykk kan borgere se hva deres CO2 utslipp faktisk er, og hvordan dette påvirker miljøet. Kommuner kan se aggregert forbruk på ulike nivåer. Med andre ord gir data som allerede eksisterer kommuner og innbyggere et tydeligere innblikk i hvilke tiltak de kan ta for miljøet. Les mer om Folkets Fotavtrykk.

Hvordan kan data hjelpe?

Arendalsuka 2021 ble tydelig preget av FN sin klimarapport. Og det er ingen tvil om at klima er en viktig sak under årets Stortingsvalg. Kim Remvik-Larsen representerte TietoEVRY på årets Arendalsuke hvor han blant annet var med på flere debatter og sesjoner om klima, data og teknologi. Opptak av debatten; Hvordan data kan hjelpe oss til å ta bedre klimavalg kan du se her.

Folkets Fotavtrykk kart

FN sin klimarapport kan være «sparket bak» som norske innbyggere trenger for å gjøre en endring i adferden sin. Med Folkets Fotavtrykk kan kommuner, bedrifter og privatpersoner jobbe sammen for å gi kommunen et mindre klimaavtrykk, med trygg bruk av eksisterende data. I kartet til Folkets Fotavtrykkt kan du se utslippet til din kommune.

Vil du bli med eller ønsker du mer informasjon?

Nå kan du sikre deg at din kommune og dine innbyggeres behov blir ivaretatt. Kontakt vår spesialist på området Marius Jensen på telefon 926 92 026 eller e-post marius.jensen@tietoevry.com.

Kontakt oss

10 tips for å lykkes med dataanalyse

Sitter din bedrift på mye egne data som dere ønsker å benytte på en smartere måte?

Les mer

Relaterte tags