Kommuner og andre virksomheter kan fritt velge leverandør av Folkeregisteret

Kommuner og andre virksomheter kan fritt velge leverandør av Folkeregisteret

Vi mottar henvendelser fra våre kunder og partnere om hvordan man skal forholde seg til kommunikasjon fra KS vedrørende integrasjon mot Folkeregisteret. Det etterspørres en tydeliggjøring av nye rammer som vi med dette håper å kunne innfri.

Vi vil fortsatt være leverandør av Folkeregister

Skatteetaten har modernisert Folkeregisteret og har fra oktober 2020 gitt brukere (konsumenter) tilgang til å koble seg opp til de nye tjenestene. Det er opp til den enkelte bruker å velge oppkobling, enten direkte, via en leverandør eller via segmentansvarlig. Skatteetatens nåværende distribusjonsavtale med TietoEVRY utløper den 31.12.2021 og etter dette vil TietoEVRY fortsette å tilby tjenester i markedet på lik linje med andre leverandører.

Kommuner og andre virksomheter står fritt til å benytte den leverandøren de mener er best egnet og har det beste tilbudet. Skatteetaten er dataeier av Folkeregisteret, og kommunesektoren har utpekt KS som «Segmentansvarlig» for kommunene. Andre segmentsamarbeid er innenfor helse- (Norsk Helsenett), og finanssektoren (Finans Norge).

Segmentansvar er først og fremst et administrativt samarbeid

Segmentsamarbeid er en modell for effektiv og skalerbar deling der konsumenter med like behov samordner seg og utpeker en felles representant – "segmentansvarlig". På Skatteetatens nettsider kan du lese mer om segmentsamarbeid.

Det presiseres fra Skatteetaten at et segmentansvar først og fremst innebærer et administrativt samarbeid, men segmentansvarlig kan ta et teknisk integrasjonsansvar. Skatteetaten kan ikke gi en segmentansvarlig en særfordel i markedet, da det er opp til brukeren (konsumenten) å velge leverandør, eventuelt en direkte oppkobling til folkeregistertjenestene.

TietoEVRY tilbyr enkel og sikker oppkobling

TietoEVRY har hatt gleden av å være distributør av Folkeregisteret gjennom mange år. Vi har opparbeidet oss dybdekompetanse på datakilden, har et kundesupport-team som bistår våre kunder med små og store oppdrag og problemstillinger og vi kan vise til en stabil driftsituasjon. Vi er nå klare for å ta imot kunder som ønsker web-oppslag og integrasjon mot det moderniserte Folkeregisteret (FREG) via våre eksisterende løsninger. Løsningene er ferdigutviklet, våre kunder trenger ikke å endre noen av fagapplikasjonene sine og dere kan får tilgang til mange andre kilder og tjenester som videreutvikles kontinuerlig! Tilknytningen er del av et økosystem som kontinuerlig oppdateres, både til det offentlige og private markedet.

Med andre ord; uavhengig av hvem som er segmentansvarlig er det du som velger din leverandør av Folkeregisterinformasjon.

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med oss – vi bistår med glede!

Kontakt oss

Vil du vite mer om Folkeregisteret?

TietoEVRY er leverandør av informasjon fra Folkeregisteret for Skatteetaten. Her finner du juridisk informasjon om personer i Norge.

Les mer og bestill

Relaterte tjenester