Nå haster det med å fullføre overgang til modernisert Folkeregister

Nå haster det med å fullføre overgang til modernisert Folkeregister

Etter 30.09.22 mister din virksomhet tilgang til Folkeregisteret dersom ikke nye avtaler og teknisk løsning er på plass. Tietoevry fortsetter å levere Folkeregistertjenester etter 30.09.22. Vi hjelper dere med overgang til modernisert Folkeregister.

Har din virksomhet søkt og fått bekreftet tilgang til modernisert Folkeregister (FREG)? Det er flere steg i denne prosessen som må fullføres før vi kan gjennomføre den tekniske overgangen til modernisert Folkeregister:

Delegering

Din virksomhet må delegere rettigheter for Folkeregisteret til Tietoevry. Dette gjøres i Altinn.
Se veiledning her.

Avtaler

Det må inngås nye avtaler med Tietoevry.
Mer informasjon og avtaler finner du her.

Når delegering og avtaler er på plass får dere beskjed om at dere er klare for migrering.

Vi minner om at denne prosessen er tidkrevende, og det er mange virksomheter som skal flyttes til FREG. Delegering og nødvendige avtaler med Tietoevry må derfor på plass så fort som mulig for å sikre at din virksomhet ikke mister tilgangen til Folkeregisteret etter 30.09.22.

Ta kontakt med oss i dag

Vi er klare til å bistå deg og din virksomhet med veiledning og tilrettelegging av ny teknisk løsning for modernisert Folkeregister.

Dersom din virksomhet allerede har søkt om tilgang til modernisert Folkeregister, delegert rettigheter og inngått ny avtale med Tietoevry, så vil vi fortsette den tekniske implementeringen i tråd med det som allerede er kommunisert.

Kontakt oss

Modernisert Folkeregister

Vi i Tietoevry gjør nå nødvendige tilpasninger til det moderniserte Folkeregisteret (FREG) og hjelper deg med overgangen fra Det sentrale Folkeregisteret (DSF)

Les mer

Relaterte tjenester