Tietoevry og T-Rank lanserer nordisk løsning for identifisering av Reelle Rettighetshavere

Tietoevry og T-Rank lanserer nordisk løsning for identifisering av Reelle Rettighetshavere

|

Det å kjenne til hvem som eier eller kontrollerer et selskap (Reelle Rettighetshavere), er viktig for å sikre god etterlevelse av bestemmelsene i hvitvaskingsloven. Tietoevry og T-Rank har hatt digitale løsninger for slik identifisering for det norske markedet i over 10 år.

Kjenn din kunde/KYC

For virksomheter er det viktig å kjenne sine kunder og oppfylle krav og etterleve bestemmelser i hvitvaskingsloven. De rapporteringspliktige selskapene investerer store ressurser i sitt AML/KYC-arbeid, og gode datatjenester gir store effektiviseringsgevinster.

De fleste norske aktører som tilbyr tjenester rundt Reelle Rettighetshavere (RRH) gjør dette kun basert på data fra Aksjonærregisteret til Skatteetaten. Det fører til at norske selskaper med utenlandske eiere ikke automatisk blir påført det man trenger å vite om eierskapsforholdene.

Svenske, danske og finske eierdata inkludert

Tietoevry og T-Rank lanserer nå en forbedret tjeneste der vi også inkluderer svenske, danske og finske eierdata i vårt beregningsgrunnlag. Det gjør at norske selskaper med nordiske eiere vil kunne få påført hvem som til syvende og sist eier eller kontrollerer selskapene. Det samme gjelder nordiske selskaper utenfor Norge med henholdsvis norske, finske, danske og svenske eiere. De nordiske eierdataene inngår nå i grunnlaget for RRH-beregning som presenteres ved online oppslag i en onboarding- og/eller undersøkelsesfase, samt i våre løsninger for løpende kundevedlikehold.

I tillegg til Aksjonærregisteret har Tietoevry og T-Rank også implementert norske eierdata fra Euronext VPS (Verdipapirsentralen)og dCompany. Dette gir løpende oppdaterte aksjonærdata på de selskapene med hyppigst endringer på eiersiden.

Tilbyr nordisk Aksjonærkart-løsning

Det utvidede beregningsgrunnlaget med nordiske eierdata gjør at vi samtidig lanserer en nordisk løsning av den populære tjenesten Aksjonærkart. Her får du en visuell fremstilling av blant annet eierskapsstruktur, styre- og rollesammensetting og reelle rettighetshaver-kart.

Disse tiltakene hever RRH-kvaliteten, og reduserer den manuelle innsatsen knyttet til identifisering av reelt eierskap.

Vi hjelper deg

Vil du vite mer - ta kontakt med Ole J Jonassen, Sales Director, Data Services

Kontakt oss

10 tips for å lykkes med dataanalyse

Sitter din bedrift på mye egne data som dere ønsker å benytte på en smartere måte?

Les mer

Relaterte tags