Mange endringer i Folkeregisteret grunnet inaktivering av d-nummer

Mange endringer i Folkeregisteret grunnet inaktivering av d-nummer

|

I 2017 ble det innført en bestemmelse i Folkeregisterforskriften (§2-2-2, tredje ledd) som gjør at et d-nummer i Folkeregisteret automatisk settes som inaktivt fem år etter det ble tildelt en person. I januar 2022 er det fem år siden bestemmelsen ble innført. Derfor vil den automatiske inaktiveringen av d-nummer etter planen begynne 1. februar 2022 og deretter skje løpende.

Vær forberedt på store datamengder i januar

Det er ca. 640 000 d-numre som er tildelt før januar 2017 og som nå vil inaktiveres. Disse d-numrene vil inaktiveres i batcher på 50 000 personer pr. dag, og alle personer med et d-nummer som ble tildelt for mer enn 5 år siden vil etter planen ha personstatus 'INAKTIV' medio februar. Brukere av Folkeregisteret må derfor være forberedt på et større volum av hendelser/endringer i denne perioden. Deretter vil personer inaktiveres daglig når tildelingsdatoen for d-nummeret overstiger 5 år.

Hva skjer ved en inaktivering?

Når en D-nummer-person inaktiveres settes personstatusen til personen til 'INAKTIV'. Det betyr at denne personen får statuskode 4 og statustekst «INAKTIV».  Det er kun personens status som endres, alle andre opplysninger er uforandret.

Les mer på Skatteetatens sider: Status inaktiv i Folkeregisteret fra januar 2022 - Skatteetaten og D-nummer - Skatteetaten

D-nummeret kan reaktiveres

Det opprinnelige d-nummeret kan reaktiveres. Det betyr at det ikke skal rekvireres nye d-nummer til personer med inaktivt d-nummer. Reaktivering kan gjøres ved at brukeren møter opp til ID-kontroll ved et skattekontor og ber om dette. Rekvirenter av d-nummer kan også reaktivere et d-nummer.

Ta kontakt

Har du spørsmål om dette kan du kontakte oss på ajour@tietoevry.com

Mer informasjon, og tidligere artikler om inaktivering av d-nummer, finner du her:

Skatteetaten informerer om d-nummer og innføring av ny statuskode "inaktiv" (infotorg.no)

1 million d-nummer har fått ny statuskode «inaktiv» (infotorg.no)

Endring i retningslinjer for reaktivering av inaktive D-nummer (infotorg.no)

d-nummer status "Inaktiv" får utvidet betydning (infotorg.no)

Vi hjelper deg med vask og ajourhold

Velg blant disse ajourtjenestene fra infotorg: vask, uttrekk og vedlikehold.

Les mer

Relaterte tags